Cán bộ giảng viên đã, đang công tác tại khoa Khoa học xã hội

7/26/2022 5:59:56 PM

 

1. Ban lãnh đạo khoa

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

PGS.TS Mai Văn Tùng

Trưởng khoa

0989 332 443

2

PGS.TS Lê Thị Phượng

Phó Trưởng khoa

0915 831 971

3

PGS.TS Lê Tú Anh

Phó Trưởng khoa

0982 273 209  

4

TS. Nguyễn Văn Thế

Phó Trưởng khoa

0912 226 095

 

2. Cán bộ giảng viên

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Học hàm, học vị

Chức danh

A

Cán bộ, giảng viên phân theo bộ môn

I

BM. Ngữ Văn

1

Lê Tú Anh

08/05/1972

Phó TK

PGS.TS

GVCC

2

Lê Thị Bình

18/07/1971

 

TS

GVC

3

Vũ Ngọc Định

05/10/1976

 

ThS

GV

4

Vũ Thanh Hà

10/04/1970

TBM

TS

GVC

5

Nguyễn Thị Hạnh

06/10/1976

PTBM

TS

GVC

6

Nguyễn Thị Hoa

11/11/1981

 

ThS (NCS)

GV

7

Hoàng Thị Huệ

06/06/1972

PTBM

TS

GVC

8

Nguyễn Thị Thanh Hương

22/11/1975

 

TS

GVC

9

Mỵ Quỳnh Lê

01/02/1982

 

ThS

GV

10

Nguyễn Thị Thanh Nga

14/03/1983

 

ThS (NCS)

GVHĐ

11

Lê Thị Nương

10/10/1982

 

TS

GVC

12

Lê Thị Phượng

21/04/1971

Phó TK

PGS.TS

GVCC

13

Nguyễn Thị Quế

15/08/1984

 

ThS (NCS)

GVC

14

Nguyễn Văn Thế

03/02/1970

Phó TK

TS

GVC

15

Hỏa Diệu Thúy

08/04/1961

 

PGS.TS

GVCC

16

Lưu Thị Thanh Thùy

15/02/1989

 

ThS (NCS)

GV

II

BM. Lịch sử

17

Nguyễn Thị Định

06/06/1974

 

TS

GVC

18

Nguyễn Thị Giang

12/01/1975

 

ThS

GV

19

Nguyễn Thị Thu Hà

15/12/1975

 

TS

GVC

20

Lê Sỹ Hưng

16/09/1970

TBM

TS

GVC

21

Nguyễn Thị Thúy

02/09/1972

PTBM

PGS.TS

GVCC

22

Nguyễn Thanh Tuấn

28/12/1983

 

ThS

GV

23

Nguyễn Thị Vân

09/08/1976

 

TS

GVC

III

BM. Địa lí

24

Lê Kim Dung

05/07/1976

TBM

TS

GVC

25

Nguyễn Thị Dung

18/10/1984

 

TS

GV

26

Vũ Văn Duẩn

05/03/1986

 

TS

GV

27

Nguyễn Thị Thanh Hằng

18/02/1982

 

ThS

GV

28

Lê Thị Thúy Hiên

07/11/1974

 

ThS

GV

29

Nguyễn Thị Ngọc

24/12/1977

 

TS

GV

30

Trịnh Thị Phan

15/10/1982

PTBM

TS

GV

31

Vũ Thị Phương

25/04/1988

 

ThS (NCS)

GV

32

Lê Hà Thanh

26/02/1982

 

TS

GV

33

Thiều Thị Thùy

29/05/1987

 

ThS

GV

34

Lê Văn Trưởng

18/09/1958

 

PGS.TS

GVCC

35

Đào Thanh Xuân

24/10/1982

PTBM

TS

GV

IV

BM. Xã hội học

36

Nguyễn Thị Duyên

02/09/1985

 

TS

GV

37

Phan Như Đại

06/02/1984

 

ThS

GVHĐ

38

Đoàn Thị Hà

19/03/1985

 

ThS

GV

39

Lê Thị Hợi

05/03/1983

 

TS

GV

40

Nguyễn Thị Lý

02/04/1986

TBM

TS

GVC

41

Quách Công Năm

25/03/1983

 

TS

GVHĐ

42

Hoàng Thị Phương

18/02/1985

 

ThS

GVHĐ

43

Đoàn Thị Như Quỳnh

27/08/1984

 

ThS

GV

44

Lê Thị Thanh Thủy

07/02/1988

PTBM

ThS

GV

45

Lê Văn Tôn

11/10/1985

 

ThS (NCS)

GVHĐ

V

BM. Việt Nam học

46

Hoàng Hồng Anh

12/10/1986

 

ThS (NCS)

GV

47

Dương Thị Hiền

11/07/1988

PTBM

ThS (NCS)

GV

48

Nguyễn Thị Việt Hưng

22/04/1985

 

TS

GVC

49

Nguyễn Thị Liên

27/09/1984

 

ThS

GV

50

Ngô Xuân Sao

21/10/1962

 

ThS

GVC

51

Đào Thanh Thủy

15/07/1982

TBM

TS

GV

52

Mai Văn Tùng

17/10/1976

Trưởng khoa

PGS.TS

GVCC

B

Lao động hợp đồng, nhân viên phục vụ

53

Lê Thị Thu

25/08/1990

Hành chính

Cử nhân

 

54

Nguyễn Thị Thái

07/04/1983

Giáo vụ

ThS

Chuyên viên

  

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐÃ CÔNG TÁC Ở KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

 

TT

Họ và tên

Bộ môn

Chức vụ, đơn vị công tác chuyển đến/đã qua

 1

ThS. Nguyễn Thị Hường

LLVH&VHNN

Bí thư Đảng ủy khối các Trường ĐH CĐ - Thành ủy Hà Nội

 2

TS. Phạm Thị Hằng

NN&PPDHNV

Sở GD&ĐT Thanh Hóa

 3

PGS.TS. Lê Văn Trưởng

Địa lí

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ

 4

PGS.TS. Hoàng Thị Mai

LLVH&PPDHNV

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ

 5

TS. Nguyễn Hồng Kiên

Xã hội học

Giám đốc trung tâm Công tác xã hội - ĐHGD - ĐHQG Hà Nội

 6

PGS.TS. Lê Thị Lan Anh

NN&PPDHNV

GV khoa Ngữ văn - ĐHSP Hà Nội

 7

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

NN&PPDHNV

Giáo viên THPT, TP. Đà Nẵng

 8

TS. Phạm Thị Hằng

VHVN

Trưởng khoa SPMN - ĐHHĐ

 9

ThS. Kiều Thọ Long

NN&PPDHNV

PTP Thanh tra GD - ĐHHĐ

 10

TS. Lê Thanh Thủy

Lịch sử

GĐ. TT TT-TV- ĐHHĐ

 11

CN. Đặng Thị Liên

Lịch sử

CB khoa Tại chức - ĐHHĐ

 12

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Lịch sử

Chuyên viên phòng QLĐT - ĐHHĐ, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa

 13

TS. Hoàng Thị Tâm

Xã hội học

Học viện Quản lý giáo dục

 14

TS. Lê Thị Hiền

Việt Nam học – Du lịch

Khoa GD Tiểu học, trường ĐH Hồng Đức

15 

ThS. Nguyễn Việt Hoàng

Việt Nam học – Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

 16

Hà Thị Phương Linh

Địa lí

Chuyển công tác sang Singapore

 17

ThS. Lê Hoàng Yến

Ngôn ngữ

Khoa GD Mầm non, trường ĐH Hồng Đức

 18

ThS. Chung Thị Thúy

Lí luận văn học, VH nước ngoài và PPDH Ngữ văn

Khoa GD Tiểu học, trường ĐH Hồng Đức

 19

TS. Vũ Thị Thắng

Ngôn ngữ

Khoa GD Mầm non, trường ĐH Hồng Đức

 20

ThS. Đàm Quốc Khanh

Địa lí

Chuyển công tác

 21

ThS. Cù Minh Toàn

Trợ lý giáo vụ

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 22

NGƯT. Nguyễn Văn Bồng

VHVN

Đã nghỉ chế độ

 23

Thầy Lê Xuân Cương

VHVN

Đã nghỉ chế độ

 24

Cô Lê Thị Hạnh

VHVN

Đã nghỉ chế độ

 25

Cô Vũ Thị Oanh

VHVN

Đã nghỉ chế độ

 26

Thầy Trịnh Quang Lực

VHVN

Đã nghỉ chế độ

 27

Thầy La Đức Thuyết

VHVN

Đã nghỉ chế độ

 28

Cô Lê Thị Quý

VHVN

Đã nghỉ chế độ

 29

Thầy Lê Quốc Lập

LLVH&VHNN

Đã nghỉ chế độ

 30

Thầy Nguyễn Xuân Hòa

LLVH&VHNN

Đã nghỉ chế độ

 31

Thầy Vũ Hữu Thỏa

NN&PPDHNV

Đã nghỉ chế độ

 32

Thầy Lê Xuân Soan

NN&PPDHNV

Đã nghỉ chế độ

 33

Thầy Hồ Xuân Lộ

NN&PPDHNV

Đã nghỉ chế độ

 34

Cô Nguyễn Thị Phương

Lịch sử

Đã nghỉ chế độ

35 

Thầy Nguyễn Văn Sơn

Lịch sử

Đã nghỉ chế độ

 36

Cô Vũ Thị Hà

Lịch sử

Đã nghỉ chế độ

 37

Thầy Lê Thiện Duyên

Lịch sử

Đã nghỉ chế độ

 38

Cô Dương Thị Phúc

Lịch sử

Đã nghỉ chế độ

 39

Thầy Cao Đức Nhuận

Địa lí

Đã nghỉ chế độ

 40

Thầy Nguyễn Thế Hinh

Ngôn ngữ

Đã nghỉ chế độ

 41

Cô Đặng Thị Liên

Lịch sử

Đã nghỉ chế độ

 42

Thầy Hoàng Thanh Hải

Lịch sử

Đã nghỉ chế độ

 43

Thầy Nguyễn Quốc Tuấn

Địa lí

Đã nghỉ chế độ

 44

Thầy Trần Quang Dũng

Văn học Việt Nam

Đã nghỉ chế độ

 45

Cô Mai Thị Hồng Hải

Văn học Việt Nam

Đã nghỉ chế độ

 46

Thầy Trịnh Đình Hà

Lí luận văn học, VHNN & PPDH Ngữ văn

Đã nghỉ chế độ

 47

Thầy Lê Đình Nhạc

Trợ lý CTSV

Đã nghỉ chế độ

 48

Cô Lê Thị Ngọc Dung

Hành chính

Đã nghỉ chế độ

 49

Thầy Lê Như Bình

Lí luận văn học

Đã nghỉ chế độ

 50

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Lí luận văn học

Đã nghỉ chế độ

 51

Thầy Trương Mạnh Trí

Địa lí

Đã mất

 52

Thầy Hà Cao Phong

NN&PPDHNV

Đã mất

 53

Thầy Nguyễn Xuân Trần

LLVH&VHNN

Đã mất

 54

Thầy Hoàng Tiến Lễ

NN&PPDHNV

Đã mất

 55

Cô Nguyễn Thị Rần

Địa lí

Đã mất

 56

Thầy Nguyễn Xuân Thanh

Địa lí

Đã mất

 57

Thầy Phạm Văn Đấu

Lịch sử

Đã mất

 

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN,

ĐOÀN THỂ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI QUA CÁC THỜI KÌ

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Nhiệm kì

1

Nguyễn Thị Hường

ThS

Đại biểu Quốc hội khóa X

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Nhiệm kì

1

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

UVBTV 2010-2015; 2015-2020

2

Hoàng Thị Mai

PGS.TS

UVBTV 2005-2010; 2010-2015; 2015-2020; 2020-2025

3

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

UV BCH 2005-2010

 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA (1997-2021)

I. Trưởng khoa

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Nhiệm kì

1

Nguyễn Văn Bồng

NGƯT

1997-2000

2

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

2001-2006

3

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

2006-2017

4

Mai Văn Tùng

PGS.TS

2018 - nay

 II. Phó Trưởng khoa

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Nhiệm kì/Thời gian

1

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

1997-2001

2

Nguyễn Văn Sơn

GVC

1997-2004

3

Lê Xuân Soan

GVC.ThS

2001-2005

4

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

2004-2006

5

Mai Thị Hồng Hải

PGS.TS

2001-2009

6

Nguyễn Quốc Tuấn 

TS

2006-2017

7

Hoàng Thị Mai

PGS.TS

2009-2014

8

Lê Thị Phượng

PGS.TS

2015 - nay

9

Lê Tú Anh

PGS.TS

2015 - nay

10

Nguyễn Văn Thế

TS

2022-2027

 

BAN CHI ỦY (1997-2021)

I. Khóa 1997-1998

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Vũ Quý Thu 

TS

Bí thư

2

Nguyễn Văn Bồng 

NGƯT

Phó Bí thư

3

Lê Xuân Soan

GVC.ThS

Chi ủy viên

 

II. Khóa 1998-1999

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Vũ Quý Thu 

TS

Bí thư

2

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Kiều Thọ Long

GVC.ThS

Chi ủy viên

 

III. Khóa 1999-2000

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Xuân Soan

GVC.ThS

Phó Bí thư

3

Kiều Thọ Long

GVC.ThS

Chi ủy viên

 

IV. Khóa 2000-2001

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

Bí thư

2

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Hà Cao Phong

ThS

Chi ủy viên

 

V. Khóa 2001-2002

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Hà Cao Phong

ThS

Chi ủy viên

 

VI. Khóa 2002-2003

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Hà Cao Phong

ThS

Chi ủy viên

 

VII. Khóa 2003-2004

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

Bí thư

2

Hà Cao Phong

ThS

Phó Bí thư

3

La Đức Thuyết

GVC

Chi ủy viên

 

VIII. Khóa 2004-2005

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Văn Trưởng

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Hoàng Thị Mai

PGS.TS

Chi ủy viên

 

IX. Khóa 2005-2006

 TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Võ Hồng Hà

TS

Bí thư

2

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Mai Thị Hồng Hải

PGS.TS

Chi ủy viên

4

Nguyễn Thị Giang

ThS

Chi ủy viên

5

Nguyễn Quốc Tuấn

TS

Chi ủy viên

 

X. Khóa 2006-2008

 TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Võ Hồng Hà

TS

Bí thư

2

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Mai Thị Hồng Hải

PGS.TS

Chi ủy viên

4

Hỏa Thị Thúy

PGS.TS

Chi ủy viên

5

Trần Quốc Huy

ThS

Chi ủy viên

 

XI. Khóa 2008-2010

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Võ Hồng Hà

TS

Bí thư

2

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Mai Thị Hồng Hải

PGS.TS

Chi ủy viên

4

Hỏa Thị Thúy

PGS.TS

Chi ủy viên

5

Nguyễn Quốc Tuấn

TS

Chi ủy viên

 

XII. Khóa 2010-2012

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Hoàng Thị Mai

PGS.TS

Bí thư

2

Võ Hồng Hà

TS

Phó Bí thư

3

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Chi ủy viên

4

Hỏa Thị Thúy

PGS.TS

Chi ủy viên

5

Nguyễn Quốc Tuấn

TS

Chi ủy viên

 

XIII. Khóa 2012-2015

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Hoàng Thị Mai

PGS.TS

Bí thư

2

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Phó Bí thư, Bí thư từ 11/2014

3

Nguyễn Quốc Tuấn

TS

Chi ủy viên

4

Lê Thanh Thủy

TS

Chi ủy viên

5

Lê Sỹ Hưng

TS

Chi ủy viên

 

XIV. Khóa 2015-2017

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Hoàng Thanh Hải

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Thị Phượng

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Lê Thanh Thủy

TS

Chi ủy viên

4

Lê Sỹ Hưng

TS

Chi ủy viên

5

Nguyễn Thị Quế

ThS

Chi ủy viên

 

XV. Khóa 2017-2020

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Lê Thị Phượng

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Tú Anh

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Mai Văn Tùng

PGS.TS

Chi ủy viên

4

Đào Thanh Xuân

TS

Chi ủy viên

5

Nguyễn Thị Quế

ThS

Chi ủy viên

 

XVI. Khóa 2020-2022

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Mai Văn Tùng

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Thị Phượng

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Lê Tú Anh

PGS.TS

Chi ủy viên

4

Đào Thanh Xuân

TS

Chi ủy viên

5

Vũ Văn Duẩn

TS

Chi ủy viên

 

XVII. Khóa 2022-2025

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Mai Văn Tùng

PGS.TS

Bí thư

2

Lê Thị Phượng

PGS.TS

Phó Bí thư

3

Lê Tú Anh

PGS.TS

Chi ủy viên

4

Đào Thanh Xuân

TS

Chi ủy viên

5

Vũ Văn Duẩn

TS

Chi ủy viên

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (1997-2015)

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Nhiệm kì

1

Lê Thiện Duyên

GVC

1997-2000

2

Phạm Thị Hằng

TS

2000-2002

3

Phạm Văn Đấu

TS

2002-2006

4

Hỏa Thị Thúy

PGS.TS

2006-2012

5

Phạm Vân Anh

TS

2012-2016

6

Lê Thị Thúy Hiên

ThS

2015-2016

7

Vũ Thanh Hà

TS

2016 - nay

 

BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN (1997-2019)  

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Nhiệm kì

1

Mai Thị Hồng Hải

PGS.TS

1997-1999

2

Ngô Xuân Sao

ThS

1999-2000

3

Hoàng Thị Mai

PGS.TS

2000-2002

4

Lê Sỹ Hưng

TS

2003-2005

5

Hoàng Thị Tâm

TS

2005-2007

6

Nguyễn Thị Thanh Hương

TS

2007-2010

7

Mai Văn Tùng

PGS.TS

2010-2014

8

Nguyễn Thị Quế

ThS

2014-2019

9

Vũ Văn Duẩn

TS

2019 - nay

 

CHỦ TỊCH CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

TT

Họ và tên

Nhiệm kì

1

Nguyễn Mạnh Hùng

1997 - 2011

2

Lê Đình Nhạc

2011 - 2017

 

 

Tin liên quan