Giảng viên Dương Thị Hiền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Du lịch cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

5/18/2023 4:35:34 PM
Ngày 16/5/2023, tại phòng 302 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu sinh (NCS) Dương Thị Hiền - giảng viên khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài: "Nghiên cứu xung đột giữa cư dân và các bên liên quan tại điểm đến du lịch cộng đồng khu vực miền núi Thanh Hóa", Chuyên ngành: Du lịch, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Đức Thanh. TS Dương Thị Hiền là Tiến sĩ chuyên ngành Du lịch đầu tiên của Trường Đại học Hồng Đức và tỉnh Thanh Hóa.

 

Hội đồng chấm luận án của NCS Dương Thị Hiền, gồm:

1

PGS.TS. Phạm Hồng Long

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trương Đức Thao

Phản biện

3

PGS. TS. Nguyễn Viết Thái

Phản biện

4

TS. Nguyễn Thị Phương Nga

Phản biện

5

TS. Nguyễn Ngọc Dung

Thư ký

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng

Ủy viên

7

PGS.TS. Bùi Thành Nam

Ủy viên

 

Luận án Nghiên cứu xung đột giữa cư dân và các bên liên quan tại điểm đến du lịch cộng đồng khu vực miền núi Thanh Hóa của NCS Dương Thị Hiền hướng tới mục tiêu là xác định được thực trạng xung đột giữa cư dân địa phương và các bên liên quan tại các điểm đến du lịch cộng đồng khu vực miền núi Thanh Hoá. Đồng thời đánh giá, kiểm chứng vai trò của các yếu tố tác động đến xung đột giữa cư dân và các bên liên quan. Từ đó ý đưa ra các hàm ý chính sách trong việc quản lý điểm đến hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Với những phương pháp nghiên cứu phù hợp và lý thuyết tiếp cận mới, hướng tiếp cận phù hợp, luận án đã có những đóng góp mới về lý luận: Đề tài luận án là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam thực hiện phân tích xung đột giữa cư dân và các bên liên quan tại các điểm đến du lịch, đặc biệt trong bối cảnh điểm đến du lịch cộng đồng. Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp được hệ thống lý thuyết, cơ sở lý luận về vấn đề xung đột giữa các bên liên quan tại điểm đến, từ đó chỉ ra một số khoảng trống nghiên cứu về đề tài này. Luận án cũng chứng minh được mối quan hệ giữa các yếu tố: sự tham gia của cư dân (community involvement), cảm nhận về lợi ích (perceived benefit) và cảm nhận về tổn hại (perceived cost) với sự xung đột giữa cư dân và các bên liên quan. Kết quả này có thể hữu ích cho các nghiên cứu trong tương lai về chủ đề thái độ của cư dân tại các địa phương có dự án phát triển du lịch. Ngoài ra, luận án đã bổ sung và phát triển thang đo xung đột giữa cư dân và các bên liên quan. Các thành phần này có thể được kế thừa và sử dụng cho các nghiên cứu sau này về chủ đề xung đột trong phát triển du lịch. Đồng thời, luận án cũng đưa ra những kết luận mới về đánh giá thực tiễn: Luận án đã tổng quát được thực trạng xung đột giữa cư dân và các bên liên quan tại các điểm đến du lịch cộng đồng khu vực miền núi Thanh Hoá. Các nhóm cư dân, doanh nghiệp du lịch, du khách và chính quyền địa phương xung đột về các vấn đề khác nhau, tuỳ thời điểm và tuỳ đối tượng liên quan. Luận án đã phần nào phân tích được tâm tư nguyện vọng của cư dân tại các điểm đến du lịch cộng đồng và đề xuất được các hàm ý chính sách nhằm quản lý xung đột giữa các bên liên quan tại điểm đến du lịch cộng đồng, trong đó khẳng định vai trò của các yếu tố tiền đề: sự tham gia của cư dân và cảm nhận của của người dân về lợi ích, tổn hại mà du lịch mang lại. Kết quả này có thể hữu ích cho các cơ quan chức năng tại các huyện miền núi Thanh Hoá trong việc quy hoạch các dự án phát triển du lịch cộng đồng.

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng  những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Du lịch với 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đã thống nhất đề nghị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Du lịch cho Nghiên cứu sinh Dương Thị Hiền.

Hy vọng trong thời gian tới, luận án sẽ được xuất bản thành sách và trở thành tài liệu tham khảo trong đào tạo Du lịch tại trường Đại học Hồng Đức và được ứng dụng vào thực tiễn du lịch Thanh Hóa.

Một số ảnh hình tại buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/hien-3-20230518042941-e.jpg

Tân tiến sĩ chụp ảnh cùng các nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá luận án

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/hien-2-20230518043104-e.jpg

PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Dương Thị Hiền

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/hien-20230518043129-e.jpg

Đại diện Nhà trường và cán bộ giảng viên Khoa Khoa học Xã hội

 chúc mừng tân tiến sĩ Dương Thị Hiền

 

Tin bài: BBT Website khoa KHXH

 

 

Tin liên quan