Giảng viên khoa Khoa học xã hội tích cực tham gia lớp bồi dưỡng do Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương tổ chức

6/18/2023 3:26:09 PM
Từ ngày 12 đến ngày 16/6/2023, tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lớp bồi dưỡng "Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tạo trẻ". Nhiều cán bộ giảng viên của khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức đã tham dự nghiêm túc và tích cực.

 

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đồng thời phân tích vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ trong việc kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống cũng như cách tân, đổi mới văn học, nghệ thuật cho phù hợp với thời hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã phát biểu chào mừng, đồng thời thể hiện sự quan tâm và đưa ra những gợi ý cho việc phát triển đội ngũ trẻ trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước.

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/ss-20230619025518-e.jpg

Cán bộ giảng viên khoa Khoa học xã hội chụp ảnh lưu niệm

cùng ban tổ chức lớp bồi dưỡng tại lễ Khai mạc

Lớp bồi dưỡng đã tạo môi trường, cơ hội để các học viên được nghe các nhà lý luận, nghiên cứu, phê bình Văn học, Nghệ thuật, các nhà văn, đạo diễn điện ảnh, sân khấu, các nhà lãnh đạo, quản lý dày dặn kinh nghiệm, nắm vững cả lý luận và hoạt động thực tiễn sáng tác, lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật trình bày, trao đổi năm chuyên đề, cụ thể là:

1) Đề cương về văn hoá Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về Văn học, Nghệ thuật 80 năm qua;

2) Xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam – kết hợp tính dân tộc, tính hiện đại trong sáng tác và đổi mới tư duy quản lý;

3) Cách tân trong văn học và nhiệm vụ bảo tồn giá trị truyền thống;

4) Thị hiếu thẩm mĩ của khán giả và vấn đề kế thừa, cách tân trong sân khấu hiện nay;

5) Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa kế thừa giá trị truyền thống và đáp ứng thị hiếu của giới trẻ trong âm nhạc hiện nay.

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/kxhx-2-20230618101922-e.jpg

Xoay quanh chủ đề "Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tạo trẻ", lớp học đã thảo luận sôi nổi, phát huy tinh thần trao đổi học thuật một cách khách quan, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình hoạt động chuyên môn. Sự trao đổi này đã tạo nên cách nhìn nhận vấn đề một cách sáng rõ hơn, thu hẹp khoảng cách giữa các nhà nghiên cứu, phê bình, các tác giả, người sáng tạo với người hưởng thụ và cơ quan báo chí, hội Văn học Nghệ thuật, từ đó áp dụng những thông tin, kiến thức thu được vào thực tiễn hiện nay.

Trong chương trình, lớp học còn được tham quan thực tế Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh để có được những trải nghiệm thực tế thú vị về di sản gắn với lịch sử văn hóa của dân tộc.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các cán bộ giảng viên khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức có dịp tham gia ý kiến, mở rộng hiểu biết, trau dồi tri thức và vận dụng vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn mà khoa đang đảm nhiệm.

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/kxkh4-20230618102004-e.jpg

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202306/Images/kxhx3-20230618102035-e.jpg

 

Các học viên nhận Giấy chứng nhận trong lễ Bế mạc lớp bồi dưỡng

 

BBT Website khoa KHXH

 

Tin liên quan