TK. MAI VĂN TÙNG

9/24/2021 11:37:40 PM

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202105/Images/20196138303481-20210519082604-e.jpg

Học hàm, Học vị: PGS.TS (Dân tộc học)

Chức vụ: Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ

Địa chỉ: SN 46/16, phố 6, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa.

DĐ: 0989332443 

Email:  maivantung@hdu.edu.vn

Trưởng khoa, phụ trách chung, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT khoa

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Nhà trường về mọi mặt hoạt động của khoa; Chủ tịch Hội đồng khoa; Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

1. Công tác khảo thí

2. Công tác chính trị, tư tưởng, thi đua - khen thưởng

3. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CB, GV

4. Công tác kế hoạch - tài chính

5. Công tác hành chính

6. Công tác quản lý đào tạo các lớp đại học CQ, VL-VH

7. Công tác văn thể mỹ

8. Công tác kiểm định chất lượng, ISO

9. Công tác khuyến học

10. Phụ trách chuyên môn học thuật các bộ môn: Việt Nam học - Du lịch, Lịch sử, Địa lý

Tin liên quan