Ngành Đại học sư phạm Lịch sử chất lượng cao

7/6/2018 3:52:01 PM

 

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân ngành Đại học sư phạm Lịch sử chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, sâu rộng, vững chắc về khoa học Lịch sử, khoa học giáo dục, nhất là phương pháp dạy học lịch sử, có kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử ở bậc THCS, THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở trường phổ thông hiện nay ; có khả năng tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao hơn.

- Phương trức đào tạo

Sinh viên của ngành Đại học sư phạm Lịch sử chất lượng cao được đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Vì vậy, phụ thuộc vào năng lực, sự cố gắng của sinh viên trong quá trình học tập cho phép rút ngắn thời gian. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân sư phạm Lịch sử.

Phương thức đào tạo tín chỉ linh hoạt cho phép sinh viên có học lực khá có thể cùng lúc đăng ký các học phần môn học của chương trình học thứ hai (học song bằng). Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đăng ký theo học văn bằng hai các ngành đào tạo khác của trường hoặc các trường khác thuộc khối ngành xã hội nhân văn, sau khi học bổ sung một số môn học cần thiết với thời gian học được rút ngắn từ 2 đến 2,5 năm.

- Cơ hội nghề nghiệp

Ngành đại học sư phạm Lịch sử chất lượng cao là 01 trong 04 ngành đào tạo chất lượng cao của trường đại học Hồng Đức. Ngày 02 thánh 04 năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 3421/UBND-VX đồng ý chủ trương tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ đề án Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của trường đại học Hồng Đức đảm bảo sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm.

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lịch sử, 1.1 nhà A5, Trường Đại học Hồng Đức, số 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

- Điện thoại: 0913 722 148 (TS Lê Sỹ Hưng)

- Website: http://khxh.hdu.edu.vn/            

 

Tin liên quan