Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức ký kết thỏa thuận hợp tác

1/17/2022 8:56:46 AM
Ngày 27/12/2021, tại Trường Đại học Hồng Đức đã diễn ra hội nghị hợp tác về nghiên cứu khoa học và công bố các công trình nghiên cứu giữa Trường Đại học Hồng Đức và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Hồng Đức có PGS.TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các khoa, các phòng ban chức năng. Về phía Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập; TS. Lê Minh Anh, Phó Tổng biên tập và lãnh đạo các Phòng chức năng của Tạp chí.

 

PGS.TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã giới thiệu khái quát về quy mô, tiềm năng, những thành tựu và đặc biệt là thế mạnh của hai đơn vị.

PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Hồng Đức và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã thống nhất chương trình hợp tác với nhiều nội dung quan trọng, gồm: nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn, công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu, tập trung vào sự tham gia và phát triển chuyên môn của hai đơn vị; cùng xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu, nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước về khoa học công nghệ; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có quy mô quốc gia.

 

Tại hội nghị, hai bên đã cụ thể hoá nhiều nội dung hợp tác như: Trường Đại học Hồng Đức sẽ giới thiệu các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án do Nhà trường chủ trì để công bố trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam; cử chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên môn phù hợp, phối hợp với Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trong hoạt động phản biện, phát triển Tạp chí; Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thống nhất hỗ trợ các hoạt động công bố kết quả nghiên cứu của cán bộ giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường Đại học Hồng Đức trên Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam; giới thiệu và cử cán bộ khoa học đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phản biện bài báo trên Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức.

 

Những ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao nỗ lực của hai đơn vị trong việc xúc tiến các thoả thuận hợp tác. Ngoài những nội dung công bố trong thoả thuận hợp tác, các ý kiến cho rằng với tiềm năng và thế mạnh của hai đơn vị, cần mở rộng và cụ thể hơn nữa các nội dung hợp tác như: hợp tác trong đào tạo, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học... 

 

PGS.TS. Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam ký kết biên bản hợp tác giữa  hai đơn vị

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hồng Đức và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước phát triển mới trong hợp tác nghiên cứu, công bố các công trình nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn và đào tạo đại học và sau đại học giữa hai đơn vị, trên cơ sở đó thúc đẩy mở rộng các nội dung hợp tác khác tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai đơn vị trong thời gian tới.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

 

(Nguồn: Website Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam)

 

Tin liên quan