Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023 của Trường Đại học Hồng Đức

9/20/2023 8:27:27 PM
Khoa Khoa học xã hội tuyển sinh các chuyên ngành: 1. Văn học Việt Nam 2. Lý luận và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt 3. Lịch sử Việt Nam
Tập tin đính kèm