ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG

9/24/2021 1:44:58 PM
A. Thông tin cá nhân
 1. Họ tên: Hoàng Thị Phương
 2. Ngày tháng năm sinh: 18/02/1985
 3. Quê quán:  Thiệu Hóa, Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: 20 Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Thạc sĩ
 6. Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: bộ môn Xã hội học, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức.

 1. Địa chỉ liên hệ: bộ môn Xã hội học, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức; Điện thoại: 0914469118; Email: hoangthiphuong@hdu.edu.vn
 2. Quá trình đào tạo:

2003- 2007: Cử nhân Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2007- 2011: Thạc sĩ Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

 1. Quá trình công tác:

2008-2013: Cán bộ Dự án Sức khỏe Phụ nữ tại Hà Nội, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2013 - nay: giảng viên bộ môn Xã hội học, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức.

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội học

2. Sách đã xuất bản

3. Đề tài đã thực hiện

 1. Đề tài cấp tỉnh (2018), Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo bền vững của hộ gia đình dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hóa hiện nay. (Thành viên)
 2. Đề tài cấp trường (2020), Nghiên cứu hành vi đi lễ chùa của sinh viên trường Đại học Hồng Đức. (Chủ nhiệm đề tài).
 3. Tham gia thực hiện “Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. (Thành viên)
 4. Đề tài cấp tỉnh (2021), Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch sông, biển gắn với phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. (Thành viên)

4. Bài nghiên cứu đã công bố:

 1. Hoàng Thị Phương (2016), Việc thể hiện cái tôi trên mạng Internet của giới trẻ Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Hồng Đức.
 2. Hoàng Thị Phương (2017), Phân tầng xã hội về thu nhập và chi tiêu ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Huế.
 3. Hoàng Thị Phương (2019), Thực trạng đi lễ chùa của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức.
 4. Hoàng Thị Phương (2020), Nguyên nhân đi lễ chùa của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Đại học Hồng Đức.

C. Hoạt động đào tạo

Các học phần giảng dạy:

  •  Xã hội học kinh tế
  •  Xã hội học văn hóa
  •  Lịch sử và lý thuyết xã hội học

 

 

 

Tin liên quan