TS DƯƠNG THỊ HIỀN

9/24/2021 1:29:58 PM
Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/hien-20210924012904-e.jpg

 

 
   
   

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Dương Thị Hiền
 2. Ngày tháng năm sinh: 11/07/1988
 3. Quê quán: Úc Kỳ, Phú Bình, Thái Nguyên
 4. Nơi ở hiện nay: Khu đô thị Đông Sơn, P. An Hưng, Tp. Thanh Hoá
 5. Học hàm, Học vị: Thạc sĩ
 6. Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng bộ môn; Đơn vị công tác (bộ môn, khoa): BM Việt Nam học – Du lịch, khoa Khoa học xã hội
 7. Địa chỉ liên hệ  37LK10 Khu ĐT Đông Sơn, P. An Hoạch, TP TH.

Điện thoại: 0967932977;              Email:  duongthihien@hdu.edu.vn

 1. Quá trình đào tạo:

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm-

Đến tháng, năm

Hình thức

đào tạo

Văn bằng,chứng

chỉ, trình độ gì

Đại học Hồng Đức

Việt Nam học

9/2006 -6/2010

Chính qui

Cử nhân đại học

Học viện ERC, Singapore

Quản lý Du lịch và Khách sạn

2/2012-7/2013

Chính qui

Thạc sĩ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Du lịch

6/2019-6/2022

Chính qui

Đang thực hiện NCS

 1. Quá trình công tác

Từ tháng, năm    

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ...

1/2012- 2/2012

Giảng viên bộ môn Việt Nam học – Du lịch, Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức

2/2012-7/2012

Học cao học tập trung tại Học viện ERC, Singapore

8/2013- nay

Giảng viên bộ môn Việt Nam học – Du lịch, Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức

 

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Du lịch cộng đồng, Du lịch bền vững
 2. Sách đã xuất bản
 3. Đề tài đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá

2019-nay

Đề  tài cấp Tỉnh

Cộng tác viên

2

Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội

2020-nay

Đề  tài cấp Tỉnh

Cộng tác viên

3

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức về dịch vụ hỗ trợ học tập

2018-2019

Đề  tài Cơ sở

Cộng tác viên

 

 1. Bài nghiên cứu đã công bố:
 1. Dương Thị Hiền, (2015), Du lịch sinh thái – một loại hình du lịch bền vững hay lớp ngụy trang của du lịch đại chúng?, Tạp chí Khoa học Đại học Hồng Đức, Số 23, Tr.93-101.
 2. Nguyễn Việt Hoàng, Dương Thị Hiền, (2016), The Promotion of Dark Tourism in Vietnam (Phát triển dark tourism - du lịch thảm họa tại Việt Nam), Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Các loại hình du lịch hiện đại”, NXB VNU – HCM. Tr. 614-618.
 3. Dương Thị Hiền, (2016), The risk of M&A and clear cut evidence in three failure cases, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) - Động lực phát triển kinh tế”. Global Business Reseach Journals (ISBN: 978-616-279-424-7).
 4. Nguyễn Việt Hoàng, Dương Thị Hiền, (2016), A Reforming Program of BA in International Tourism and Hospitality Management in Vietnam That Catching up with International Standard. Kỉ yếu hội thảo quốc tế: Higher education in the integration context of ASEAN Economic Community (AEC), Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch, Tr.62-71.
 5. Dương Thị Hiền, (2018) Preserving traditional culture to promote tourism: A case study in Hang hamlet, Thanh Hoa, Vietnam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế: LSCAC 2018 - Hội thảo quốc tế về Ngôn ngữ, xã hội và văn hóa tại Châu Á lần thứ 5.
 6. Dương Thị Hiền, (2018) Corporation Social Responsibility: Comparison and Contrast. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Contemporary Issues in Economics, Management and Business, NXB Lao động Xã hội. Tr. 515-523.
 7. Dương Thị Hiền, Vũ Thị Phương (2021), Phát triển du lịch tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Tạp chí Thanh Hoá xưa và nay. Số 22, Tr.157-163.

C. Hoạt động đào tạo

  1. Các học phần giảng dạy:
 • Tổng quan du lịch
 • Marketing du lịch
 • Quản trị kinh doanh khách sạn
 • Nghiệp vụ khách sạn cơ bản
 • Tiếng Anh du lịch
  1. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

Tin liên quan