Đại hội công đoàn bộ phận khoa Khoa học xã hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028

1/10/2023 5:45:52 AM
Sáng ngày 07/01/2022, tại phòng 302 Nhà Điều hành, Trường Đại học Hồng Đức, Công đoàn khoa Khoa học xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn khoa Khoa học xã hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đại hội điểm trong chuỗi Đại hội của công đoàn bộ phận của trường Đại học Hồng Đức. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Văn Hà - Chủ tịch Công đoàn trường; tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn trường, đại diện của công đoàn 11 khoa trong toàn trường và toàn thể công đoàn viên khoa Khoa học xã hội.

 

Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết Công đoàn, nhiệm kỳ 2017- 2022, và Phương hướng hoạt động, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, nhiều tham luận, ý kiến sôi nổi được trao đổi, chia sẻ trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; hoạt động Văn – Thể - Mĩ... Từ đó làm toát lên kết quả mà công đoàn đã đạt được qua các hoạt động động viên, khích lệ tinh thần để các công đoàn viên hoàn tành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn bộ phận đã phối hợp chính quyền tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại kỷ niệm 25 năm thành lập khoa Khoa học xã hội, thành lập trường Đại học Hồng Đức. Những hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia nhằm tăng cường rèn luyện góp phấn xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện, hài hòa, đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của khoa, nhà trường hiện tại và tương lai.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Hà đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn khoa Khoa học xã hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng: Công đoàn khoa Khoa học xã hội đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn trường đề nghị Công đoàn khoa tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, của khoa; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua... đồng thời có thêm những hiến kế cho hoạt động của Công đoàn trường.

 

Bên cạnh đó, tại Đại hội, đại biểu tham dự Công đoàn khoa Khoa học xã hội đều thống nhất phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên và hoạt động công đoàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho cán bộ đoàn viên, viên chức lao động phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn khoa Khoa học xã hội phấn đấu hàng năm được xếp loại “Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc”; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức.

 

Đại hội công đoàn khoa Khoa học xã hội thành công trước thềm xuân mới Quý Mão 2023 với nhiều hứa hẹn mới của nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 Một số hình ảnh tại đại hội

 

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/cd-1-20230110053523-e.jpg

Toàn cảnh đại hội

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/cd-2-20230110053628-e.jpg

Đ/c Vũ Thanh Hà - Chủ tịch công đoàn khoa

Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày báo cáo tại đại hội

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/cd-3-20230110054135-e.jpg

Đ/c Lê Văn Hà - Chủ tịch công đoàn trường phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/cd-4-20230110054246-e.jpg

Bầu cử tại đại hội

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202301/Images/cd-5-20230110054358-e.jpg

Ban chấp hành công đoàn khoa Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

 

Tin bài: BBT Website khoa KHXH

 

Tin liên quan