TS. LÊ SỸ HƯNG

9/24/2021 12:39:37 PM

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Lê Sỹ Hưng
 2. Ngày tháng năm sinh: 16/09/1970
 3. Quê quán: Như Thanh, Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: Số nhà 58C, Lê Thần Tông, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Tiến Sĩ
 6. Chức vụ: Trưởng Bộ môn ; Đơn vị công tác (bộ môn, khoa): Bộ môn Lịch sử, Khoa Khoa học Xã hội
 7. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lịch sử, Khoa Khoa học Xã hội, trường ĐH Hồng Đức; Điện thoại: 0913722148; Email: lesyhung@hdu.edu.vn
 8. Quá trình đào tạo: Từ năm 1989 đến năm 1993 học ngành SP Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội. Từ năm 1997 đến năm 1999 học Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, trường ĐHSP Hà Nội. Từ 2005 đến 2010 học NCS, chuyên ngành Lịch sử thế giới tại trường ĐHSP Hà Nội.
 9. Quá trình công tác

- Từ năm 1993 đến năm 2000: Công tác tại trường THPT Như Thanh, Thanh Hóa.

- Từ năm 2000 đến nay: Công tác tại Khoa Khoa học Xã hội, trường ĐH Hồng Đức

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử thế giới, Lịch sử Đông Nam Á
 2. Sách đã xuất bản

- Lê Sỹ Hưng (viết chung) (1999), Một số vấn đề về lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Lê Sỹ Hưng (viết chung) (2012), Quan hệ quốc tế thời hiện đại những vấn đề đặt ra, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 1. Đề tài đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Thời gian

Cấp quản lý

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tác động của ASEAN trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội đến Thanh Hoá từ 1991 đến 2008.

2007-2009

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu tác động của Cộng đồng ASEAN (AC) đối với Việt Nam trên các lĩnh vực an ninh – chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội (2003-2010).

2010-2013

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu xác lập hệ thống tiêu chí làng, bản văn hóa phát triển bền vững phù hợp với các vùng miền đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình nông thôn mới ở Thanh Hóa

2012-2014

Cấp tỉnh

Thành viên

4

Tri thức địa phương về sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Mường ở Thanh Hóa

2013-2014

Cấp bộ

Thành viên

5

Hợp tác chính trị - an ninh ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông từ 1991 đến 2016

2017-2018

Cấp bộ

Chủ nhiệm

 

 1. Bài nghiên cứu đã công bố

1

Lê Sĩ Hưng (2004), Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2004) do tỉnh Thanh Hoá tổ chức, NXB Thanh Hoá, tr. 64-66.

3

Lê Sĩ Hưng (2005), ASEAN với vấn đề an ninh - chính trị sau Chiến tranh lạnh, Đặc san khoa học, ĐH Hồng Đức, số 1, tr. 23-25.

4

Lê Sĩ Hưng (2006), An ninh eo biển Malacca, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 (80), tr. 64-68.

5

Lê Sĩ Hưng (2007), Chính sách an ninh Biển Đông của ASEAN,  tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11 (92), tr.48-54.

6

Lê Sĩ Hưng (2008), Hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng trong ASSEAN, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7 (100), tr.29-36.

7

Lê Sĩ Hưng (2009),  Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Khoa học,  ĐH Hồng Đức, số 1, tr. 68-71.

8

Lê Sĩ Hưng (2009), Hợp tác chống khủng bố trong ASEAN, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11 (116), tr. 41 – 48.

9

Lê Sĩ Hưng (2009), Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Khoa học, ĐH Hồng Đức, số 1, tr. 68 – 71.

10

Lê Sĩ Hưng (2010), Vai trò của Việt Nam trong ASEAN, Tạp chí Khoa học, ĐH Hồng Đức, số 6, tr. 77 – 82.

11

Lê Sĩ Hưng (2011), Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN (APSC) mục tiêu, nội dung và triển vọng, Tạp chí Khoa học, ĐH Hồng Đức, số 9, tr. 95 – 101.

12

Lê Sĩ Hưng (2012), Sự gia tăng can dự của Mỹ ở Biển Đông những năm đầu thập niên thứ hai thế kỉ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 11 (92), tr. 26 - 32.

13

Lê Sĩ Hưng (2016), Hợp tác đảm bảo an ninh môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững của ASEAN, Tạp chí Khoa học, ĐH Hồng Đức, số 31, tr. 119 – 124.

14

Lê Sỹ Hưng (2017), “Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và những đóng góp của Việt Nam”, Tạp chí Khoa học trường Đại Học Hồng Đức số 36, tháng 12/2017, trang 64-72.

15

Lê Sỹ Hưng (2018), “Chính sách đối ngoại của Mỹ ở Biển Đông trong những thập niên đầu thế kỉ XIX”, Tạp chí Khoa học trường Đại Học Hồng Đức số 42, tháng 12/2018, trang 66-75.

 

C. Hoạt động đào tạo

  1. Các học phần giảng dạy
  1. Vấn đề văn hóa Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập- ThS LSVN
  2.  Quan hệ giữa các nước Phương Tây với các quốc gia Đông Nam Á từ TK XVI đến TK XIX – ThS LSVN
  3. Khái lược văn hóa Đông Nam Á
  4. Đông Nam Á lịch sử và hiện tại
  5. Đặc điểm quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay
  6. Các học phần Lịch sử thế giới từ cổ đại đến hiện đại
  7. Phương pháp luận sử học…
  1. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

 

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

Khóa

1

Đình làng huyện Hà Trung – Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp: đình Gia Miêu, đình Trung, đình Động Bồng)

Nguyễn Tại Tuấn

ThS LSVN K6

2

Triều Nguyễn với vấn đề chủ quyền biển đảo (1802 – 1884)

Lê Trọng Việt

ThS LSVN K6

3

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) - Hủa Phăn (Lào) từ năm 1986 đến năm 2015

Nguyễn Duy Thành

ThS LSVN K7

4

Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo Tàng tỉnh Thanh Hóa (từ năm 1955 đến năm 2015)

Phạm Thị Mùi

ThS LSVN K7

5

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2015

Hoàng Văn Thủy

ThS LSVN K7

6

Chuyển biến kinh tế - xã hội của xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2016

Lê văn Cường

ThS LSVN K8

7

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội của xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2016

Nguyễn Thị Hằng

ThS LSVN K8

8

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội  của xã Quảng Phú,thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2016

Hoàng Đức Dũng

ThS LSVN K9

9

Lịch sử văn hóa phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị thu Hà

ThS LSVN K9

10

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội  xã Thiệu Tâm (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) từ năm 1986 đến năm 2016

Lê Trọng Cường

ThS LSVN K10

11

Lịch sử văn hóa vùng đất Hồi Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa)

Hà Thị Điệp

ThS LSVN K10

12

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) từ năm 1986 đến năm 2018

Nguyễn Thị Nga

ThS LSVN K10

13

Việt Nam trong Cộng đồng chính trị an ninh ASEAN từ năm 2003 đến năm 2018

Nguyễn Văn Cương

ThS LSVN K11

14

Lịch sử văn hóa vùng đất Thanh Quân (Như Xuân, Thanh Hóa)

Lương Thị Hương

ThS LSVN K11

15

Sự chuyển biến kinh tế - xã hội xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2020

Lê Thị Lan

ThS LSVN K12

16

Lịch sử văn hóa vùng đất Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Phương

ThS LSVN K12

Tin liên quan