TS. NGUYỄN THỊ DUNG

9/24/2021 1:10:06 PM

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Nguyễn Thị Dung
 2. Ngày tháng năm sinh: 18/10/1984
 3. Quê quán: Đông Hương, TP Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: 6/670 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Tiến sĩ
 6. Chức vụ:   Giảng viên   ; Đơn vị công tác: BM Địa lí, Khoa KHXH
 7. Địa chỉ liên hệSố nhà 6B/670 Quang Trung, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0945.872.819   ; Email:  nguyenthidungxh@hdu.edu.vn

 1. Quá trình đào tạo

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ,

ĐH Hồng Đức

Địa lí

09/2003-6/2007

Chính quy

Cử nhân

ĐHSP Hà Nội

Địa lí kinh tế xã hội

7/2009-8/20011

Chính quy

tập trung

Thạc sĩ

ĐHSP Hà Nội

Địa lí học

12/2013-9/2020

Chính quy KTT

Tiến sĩ

ĐH Hồng Đức

SP Tiếng Anh

03/2018-09/2019

Chính quy

Cử nhân

ĐH Hồng Đức

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

10/2013 - 01/2014

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

ĐH Hồng Đức

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II

20/7/2019-22/09/2019

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

 1. Quá trình công tác

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Từ 9/2007-1/2008

Giáo viên trường THPT Nông Cống 3

Từ 2/2008 – Nay

 

Giảng viên BM Địa lí, Trường ĐH Hồng Đức

Trợ lí Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế và Nghiệp vụ sư phạm

 trường Đại học Hồng Đức

 

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu
  • Dân số học
  • Nông nghiệp
  • Phát triển bền vững
 2. Sách đã xuất bản
 • Tham gia biên soạn (2020), Địa chí huyện Quan Hóa, Nhà xuất bản khoa học xã hội.
 • Tham gia biên soạn (2020), Địa chí huyện Mường Lát, Nhà xuất bản khoa học xã hội.
 1. Đề tài đã thực hiện

STT

Tên đề tài

Thời gian

Cấp quản lý

Trách nhiệm

1

Đánh giá nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa phục vụ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

2015/2016

 ĐH Hồng Đức

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu nông nghiệp đô thị thế giới phục vụ việc xác định mục tiêu, định hướng và các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở Việt Nam

2008/2009

Cấp tỉnh

Thành viên

3

Nghiên cứu cảnh quan sinh thái huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

2011/2012

ĐH Hồng Đức

Thành viên

4

Đánh giá cảnh quan tự nhiên nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2011/2012

ĐH Hồng Đức

Thành viên

5

Đánh giá sự thay đổi số dân, kết cấu giới tính và phân bố dân cư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 - 2013

2014/2015

ĐH Hồng Đức

Thành viên

 

 1. Bài nghiên cứu đã công bố
 1. Nguyễn Thị Dung, Nghiên cứu cơ cấu dân số và phân bố dân cư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1999 - 2009; Tạp chí khoa học Trường ĐH Hồng Đức; số 12, tập 11, 2012; trang 70-79.
 2. Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Dung, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005 - 2010; Tạp chí khoa học Trường ĐH Vinh, số 41, tập 3B, 2012; trang 73-80.
 3. Nguyễn Thị Dung, Qui mô và gia tăng dân số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1989 - 2011, Tạp chí khoa học Trường ĐH SP Hà Nội, No 2, Vol 58, 2013; trang 165-174.
 4. Nguyễn Thị Dung, Chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Thanh Hóa trong thời kì đổi mới và hội nhập; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ VIII, tập 2; 2014; Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, trang 484-492.
 5. Nguyễn Thị Dung, Nghiên cứu sự thay đổi mức sinh và tỉ số giới tính khi sinh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1999 - 2013; Tạp chí khoa học Trường ĐH Hồng Đức; số 23, tập 3, 2015; trang 83-92.
 6. Nguyễn Thị Dung, Nghiên cứu đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội dân tộc Mường, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; Tạp chí khoa học Trường ĐH Hồng Đức; số 26, tập 10, 2015; trang 5-16.
 7. Nguyễn Thị Dung, Phân tích quá trình đô thị hóa ở TP Thanh Hóa giai đoạn 1999 - 2014; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX, tập 2, năm 2015; NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, trang 622-631.
 8. Nguyễn Thị Dung, Đánh giá lực lượng lao động phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay; Tạp chí khoa học Trường ĐH SP Hà Nội, No 2, Vol 61, 2016; trang 157-163.
 9. Nguyễn Thị Dung, Gìa hóa dân số ở tỉnh Thanh Hóa - Thực trạng và một số giải pháp; Tạp chí khoa học Trường ĐH Hồng Đức; số 36, tập 10, 2017; trang 6-15.
 10. Nguyễn Thị Dung, Các nhân tố tác động đến đặc điểm dân số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1999 - 2016; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ X, tập 2, năm 2018; trang 913-923.
 11. Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Thúy Hiên; Lý thuyết quá độ dân số và quá độ dân số ở tỉnh Thanh Hóa; Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI, tập 3, năm 2019; trang 465-470.
 12. Nguyen Thi Dung, An assessent of the impacts of Labour force on Thanh Hoa provineal economic development; Journal of science, Hong Duc University, E2, Vol 7, 3-2016.

C. Hoạt động đào tạo

  1. Các học phần giảng dạy
 • Địa lí kinh tế- xã hội đại cương
 • Địa lí kinh tế- xã hội thế giới
 • Dân số học và địa lí dân cư
 • Quần cư và đô thị hóa
 • Địa lí kinh tế- xã hội Việt Nam
 • Địa lí nhân văn
 • Kinh tế phát triển
 • Cơ sở tự nhiên và xã hội
  1. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

 

 

Tin liên quan