Các đề tài Khoa học của Sinh viên được giải cấp Bộ

5/12/2017 5:34:42 PM

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI ĐƯỢC GIẢI CẤP BỘ  

 

TT

Tên đề tài

Nhóm SV/Lớp

GV hướng dẫn

Kết quả

1

Trang phục của người Thái ở Thường Xuân, Thanh Hóa

Cầm Bá Phượng/ K6 – ĐHSP Ngữ Văn

ThS. Nguyễn Hồng Kiên

Giải Ba năm 2007

2

Ba gương mặt lục bát xứ Thanh Phạm Duy, Huy Trụ, Lê Đình Cánh

Nguyễn Thu Trang/ K3 ĐHSP Ngữ Văn

TS. Hỏa Thị Thúy

Giải Ba năm 2008

3

Đền thờ Lý Thường Kiệt và lễ hội Khai ấn (Xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa)

Nguyễn Xuân Hùng/ 2A- ĐH Lịch sử

ThS. Nguyễn Thị Định

Giải Nhì năm 2009

4

Khu di tích Nghè Vẹt và ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn hóa khu vực xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Nguyễn Đức Thắng/ 10- ĐH  Lịch sử

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giải Ba năm 2010

5

Khu di tích đền Đồng cổ (Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa) và ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn hóa xứ Thanh

Trịnh Văn Công/ 11- ĐH Lịch sử

TS. Hoàng Thanh Hải

Giải khuyến khích năm 2011

6

Phát triển bền vững văn hóa tộc người Thái ở huyện Thường Xuân - từ góc nhìn ngôi nhà cổ truyền

Đỗ Thị Nguyệt

Lê Anh Dũng

K13-ĐH Ngữ Văn

TS. Mai Thị Hồng Hải

Giải khuyến khích năm 2012

7

Đánh giá mất cân bằng che phủ rừng huyện Mường Lát – Tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Thịnh

K13 ĐH Địa lý TNMT

TS. Lê Kim Dung

Giải khuyến khích năm 2013

8

Vẻ đẹp văn hóa trong các làn điệu hò Sông Mã

Mai Thị Thu Hồng

K14 SP Ngữ Văn

PGS.TS. Hỏa  Diệu Thúy

Giải khuyến khích năm 2014

 

Tin liên quan