Đào tạo Đại học

Tin tức - Sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn học thuật thú vị về thanh điệu, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ với GS.TS Andrea Hoa Pham

Sinh hoạt chuyên môn học thuật thú vị về thanh điệu, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ với GS.TS Andrea Hoa Pham

07/12/2023
Ngày 07 tháng 12 năm 2023, tại hội trường 302 Nhà điều hành, Trường Đại học Hồng Đức đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật về thanh điệu tiếng Việt và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ của GS.TS Andrea Hoa Pham,Trường Đại học Florida, Hoa Kỳ. Buổi sinh hoạt học thuật thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ giảng viên và người học (sinh viên, học viên cao học, NCS) của khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức; và cả các vị khách ở các đơn vị khác quan tâm đến chủ đề này.