Tin tức - Sự kiện

Sôi nổi và hấp dẫn diễn đàn “Chia sẻ phương pháp học tập và học liệu ở đại học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo"

Sôi nổi và hấp dẫn diễn đàn “Chia sẻ phương pháp học tập và học liệu ở đại học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo"

08/05/2024
Thứ hai, ngày 06/5/2024, tại Hội trường lớn Trường Đại học Hồng Đức, khoa Khoa học Xã hội đã chủ trì tổ chức diễn đàn “Chia sẻ phương pháp học tập và học liệu ở đại học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo" năm học 2023-2024”. Diễn đàn đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên khoa Khoa học Xã hội - Trường Đại học Hồng Đức. Đây là dịp để sinh viên có cơ hội được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nhằm nâng cao kết quả học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học.