Công tác sinh hoạt chi bộ thường kỳ

12/1/2023 9:38:35 AM
Thực hiện quy chế sinh hoạt Đảng, ngày 01/12/2013, Chi bộ khoa Khoa học xã hội đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng, sơ kết hoạt động tháng 11 triển khai các nội dung tháng 12, chuẩn bị cho sơ kết kỳ I năm học 2023-2024 và tổng kết năm 2023. Buổi sinh hoạt do đồng chí bí thư chi bộ Mai Văn Tùng chủ trì.

 

Trong cuộc họp đầu tháng 12, đồng chí Bí thư chí bộ đã sơ kết một số kết quả đã đạt được và đang thực hiện trong tháng 11 trên tất cả các nội dung: Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế; tuyển sinh sau đại học, liên thông, liên kết; coi, chấm thi, hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa, văn nghệ… Nhìn chung, các kết quả đạt được đã chứng minh sự nỗ lực của các đảng viên, giảng viên và người học trong khoa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn những hạn chế cần khắc phục để tháng 12 và thời gian tới đạt được kết quả cao hơn. Chi bộ cũng triển khai các hồ sơ: kiểm điểm cá nhân, đánh giá xếp loại đảng viên, nhận xét 213 tại địa phương… để cuộc họp tổng kết diễn ra tốt đẹp.

Cuộc họp cũng tiếp tục triển khai công tác phát triển đảng. Thay mặt chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ đã trao quyết định đảng viên chính thức cho hai đảng viên dự bị là Phạm Xuân Tư (K25 ĐHSP Ngữ Văn) và Phạm Thị Hoa (K25 ĐHSP Lịch sử). Đây là hai đảng viên được kết nạp đảng ở trường THPT, sau khi trúng tuyển, trở thành sinh viên K25 và đã chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ khoa Khoa học xã hội. Trong quá trình học tập, hai đồng chí luôn chăm chỉ học tập và phấn đấu hoạt động phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên... Đến nay, hai đồng chí được nhận quyết định đảng viên chính thức đúng quy định.

 

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202312/Images/cb-20231201093711-e.jpg

Đảng viên là sinh viên nhận quyết định đảng viên chính thức

Sau gần 2 giờ đồng hồ, với sự tập trung cao độ, buổi sinh hoạt đã đạt được các mục tiêu và dự kiến mà Ban chi ủy đã thảo luận trước đó.

 

Tin bài: BBT Website Khoa KHXH

 

Tin liên quan