Đại hội chi đoàn - lớp năm học 2023-2024 - Sự kiện quan trọng của tuổi trẻ khoa Khoa học xã hội

10/3/2023 6:51:43 AM
Thực hiện kế hoạch số 278/KHLT-ĐHHĐ-ĐTN-HSV ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Đoàn thanh niên Trường Đại học Hồng Đức về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn - lớp năm học 2023 - 2024, được sự đồng ý của Chi ủy chi bộ khoa Khoa học Xã hội (KHXH), Liên chi đoàn khoa KHXH đã chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi đoàn. Vào tối ngày 30/9/2023 Đại hội chi đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2024 của các chi đoàn diễn ra tại các phòng học tòa nhà B của giảng đường A5.

 

Đại hội các chi đoàn - lớp Đại học của khoa Khoa học xã hội được tổ chức định kỳ hàng năm là một trong những đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ Liên chi đoàn khoa KHXH. Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của nhiệm kỳ 2023 - 2024, Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn. Các báo cáo đã chỉ ra những kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại của chi đoàn trong nhiệm kỳ qua để cùng phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt còn chưa tốt. Bên cạnh đó, Đại hội tiếp thu các ý kiến góp ý, tham luận và thảo luận của các đại biểu tham dự trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động nội ngoại trú, hoạt động phong trào Đoàn - Hội... Đại hội cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu chỉ đạo của các thầy cô đại diện lãnh đạo khoa, của Ban Chấp hành LCĐ, của các thầy cô cố vấn học tập và giảng dạy... Đó thực sự là những chỉ dẫn quan trọng để các chi đoàn tiếp tục hoàn thiện và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Một nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành các chi đoàn nhiệm kỳ 2023-2024, Ban cán sự các lớp. Mục tiêu là lựa chọn những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đảm nhiệm, phụ trách và điều hành các công việc của chi đoàn, lớp. Công việc này cũng được các đại biểu dự quan tâm và các chi đoàn - lớp thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ. 

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, các chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao BCH Liên chi đoàn, sự giúp đỡ của các chi đoàn khóa trước, cùng với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể. Do đó, Đại hội các chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 2023 -2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, nghiêm túc và đúng điều lệ Đoàn.

Đại hội chi đoàn cũng là một buổi sinh hoạt chính trị quan trọng đối với các đoàn viên, sinh viên trong LCĐ khoa KHXH.

               Một số hình ảnh Đại hội các chi đoàn

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/1-20231003064744-e.png
Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/3-20231003064758-e.png
Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/5-20231003064749-e.png

 

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/4-20231003064752-e.png
Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/k25dhsp-ngu-van-2-20231009024559-e.jpg
Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202310/Images/2-20231003064801-e.png

 

Tin bài, ảnh: BCH Liên chi đoàn khoa KHXH

 

Tin liên quan