Danh mục luận án TS chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

7/2/2021 8:11:18 AM

DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam

Năm học: 2020-2021

 

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

Người hướng dẫn

Đã bảo vệ cấp (cơ sở/cấp trường)

Đã công khai tại (địa chỉ trang web)

  1.  

Làng Cổ Bôn (Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa) từ thành lập đến giữa thế kỷ XIX.

 

 

Trịnh Tiến Dũng

1. NGND.GS.TSKH Vũ Minh Giang, ĐHQG HN

2. PGS.TS Nguyễn Thị Thúy, Trường ĐH Hồng Đức.

 

 

 

Đang thực hiện

 

 

 

 

  1.  

Sự chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) từ năm 1986 đến năm 2018.

 

Mai Xuân Thắm

1. PGS.TS Nguyễn Thị Thúy, Trường ĐH Hồng Đức

2. PGS.TS Mai Văn Tùng, Trường ĐH Hồng Đức

 

     

Đang thực hiện

 

 

Tin liên quan