Giới thiệu sách "Văn bia khuyến học tỉnh Thanh Hóa”

2/29/2024 4:35:12 PM
Được sự hỗ trợ của Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam thuộc Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, ba thành viên của Trung tâm là  TT. TS. Thích Giải Hiền, Ths. Vũ Ngọc Định và TS. Nguyễn Huy Khuyến đã tiến hành khảo cứu và tuyển chọn phiên dịch 62 văn bia khuyến học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thành tập sách Văn bia khuyến học Thanh Hóa. Tập sách là công trình công phu, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

 

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202402/Images/bia-dinh-20240229044016-e.png

 

Năm 2023, được sự hỗ trợ của Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam thuộc Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, ba thành viên của Trung tâm là  TT. TS. Thích Giải Hiền, Ths. Vũ Ngọc Định và TS. Nguyễn Huy Khuyến đã tiến hành khảo cứu và tuyển chọn phiên dịch 62 văn bia khuyến học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thành tập sách Văn bia khuyến học Thanh Hóa (Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2023).

Văn bia khuyến học Thanh Hóa là tập sách mang nhiều ý nghĩa. Dưới góc độ nghiên cứu thực tiễn, nó là cơ sở mang tính định hướng cho việc sưu tầm tư liệu thành văn, tư liệu hiện vật liên quan đến các di tích Văn miếu, Văn chỉ, Từ vũ… góp phần cho việc bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị của các di tích này. Dưới góc độ lý luận, việc tìm hiểu, nghiên cứu văn bia khuyến học Thanh Hóa góp phần rút ra những kinh nghiệm quý báu, vận dụng vào công tác khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn hiện nay. Trong tương lai, đề tài này là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu cùng chủ đề.

Bộ môn Ngữ Văn

 

Tin liên quan