Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Khoa học xã hội năm học 2022 - 2023

8/5/2023 4:32:22 AM
Cùng với đào tạo, trong năm học 2022-2023, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Khoa học xã hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đáng kể vào kết quả chung của khoa trong năm học và tạo động lực cho sự thàng công của hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học tới.

 

Trong năm học, có 07 đầu sách do cán bộ giảng viên trong khoa là tác giả, đồng tác giả, thành viên ban biên soạn đã được xuất bản, trong đó có 01 sách xuất bản quốc tế. Đó là công trình của TS. Lê Văn Tôn - đồng tác giả với Achariya Choowonglert với tiêu đề: “The Economy of Hope "Constructing Social Order in the Informal Economy of Vietnamese Migrants Working in Thailand”, nhà xuất bản SIAMPARITUT, Bangkok, Thái Lan.

Có 06 đề tài khoa học cấp cơ sở do cán bộ giảng viên trong khoa là chủ nhiệm đề tài đã được nghiệm thu; có 04 đề tài cấp cơ sở khác, cùng với 01 đề tài cấp tỉnh, 04 đề tài cấp bộ đang trong quá trình thực hiện đúng tiến độ.

Về việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí: có 41 bài báo của cán bộ giảng viên đã được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, bao gồm 8 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế (trong đó có 3 bài đăng trên các tạp chí nằm trong danh mục Scopus) và 33 bài công bố trên các tạp chí uy tín trong nước.

Khoa Khoa học xã hội cũng đã tổ chức thành công 01 hội thảo cấp Trường với chủ đề: “Giải pháp phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động trường Đại học Hồng Đức theo yêu cầu chuyển đổi số quốc gia”. Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng phát triển kỹ năng số và đề xuất giải pháp phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động trường Đại học Hồng Đức trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường. Hội thảo thực sự đã trở thành diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu và giảng viên trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận về các vấn đề lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng về quá trình chuyển đổi số trong trường đại học, là cơ sở để đề xuất các nhóm giải pháp phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng trường Đại học Hồng Đức trở thành trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.

Có 38 bài tham luận của cán bộ giảng viên đã được đăng trong nhiều kỷ yếu hội thảo, hội nghị các cấp, trong đó có 8 bài hội thảo cấp quốc tế, 13 bài hội thảo cấp quốc gia, 2 bài hội thảo cấp tỉnh, 15 bài hội thảo cấp trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa cũng đã diễn ra sôi nổi với 17 đề tài do 17 nhóm sinh viên đăng ký thực hiện. Trong đó, có 17 đề tài đạt giải cấp khoa (3 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích), 10 đề tài đạt giải thưởng cấp trường (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích).

Các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, các nhóm sinh viên đều được hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá cao về chất lượng và khả năng ứng dụng. Các sách tài liệu, chuyên khảo đã, đang và sẽ được sử dụng trong các chương trình giảng dạy các bậc từ đại học cho đến sau đại học trong và ngoài khoa. Chất lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, sinh viên khoa Khoa học xã hội ngày càng được nâng cao đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục của quốc gia và địa phương. Năng lực nghiên cứu của cán bộ giảng viên ngày càng tiếp cận với chuẩn nghiên cứu quốc tế.

                                                            Tin bài: Hoàng Phương

Tin liên quan