Nghiên cứu đa dạng cảnh quan huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

10/15/2021 4:22:14 PM
Quan Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Thanh Hoá. Do đặc điểm vị trí địa lí và tác động của các quá trình tự nhiên, con người, lãnh thổ huyện Quan Hóa có điều kiện tự nhiên đa dạng và phân hóa khác nhau thành 93 loại cảnh quan. Thông qua việc phân tích đặc tính của các nhân tố thành tạo cảnh quan và yêu cầu sinh thái cho sự phát triển kinh tế ở Quan Hóa, tác giả đã đề xuất một số định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ khu vực nghiên cứu.
ThS. Lê Thị Thúy Hiên
Tập tin đính kèm

Tin liên quan