ThS. NGUYỄN THANH TUẤN

9/24/2021 12:36:49 PM
A. Thông tin cá nhân
 1. Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn
 2. Ngày tháng năm sinh: 28/12/1983
 3. Quê quán: TP. Vinh – Nghệ An
 4. Nơi ở hiện nay: Thôn Tiến Thành, P. Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Thạc sĩ
 6. Chức vụ:  Giảng viên; Đơn vị công tác (Bộ môn Lịch sử, Khoa Khoa học xã hội):
 7. Địa chỉ liên hệBộ môn Lịch sử, Khoa KHXH, Trường ĐH Hồng Đức, 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa; Điện thoại: 0973481914; Email: nguyenthanhtuan492@gmail.com 
 8. Quá trình đào tạo:
 • 2002-2006: Khoa Lịch sử - Trường ĐH Vinh – Nghệ An
 • 2006-2009: Khoa Sau Đại học – Trường ĐH Vinh – Nghệ An

9. Quá trình công tác:

2011 đến nay: Bộ môn Lịch sử, Khoa KHXH, Trường ĐH Hồng Đức

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử thế giới
 2. Sách đã xuất bản
 3. Đề tài đã thực hiện
 4. Bài nghiên cứu đã công bố

TT

Tên bài báo

Tên Tạp chí

Số/năm

Chỉ số

1

Những thành tựu cải cách kinh tế - xã hội ở Cộng hòa Cuba từ 1993 đến nay (Đồng tác giả)

Nghiên cứu lịch sử

1/2009

ISSN 0866-7497

2

Giáo dục Cuba ngày nay

Dạy và học ngày nay

12/2013

ISSN 1859-2694

3

Dấu ấn Nho giáo trong “Đại Việt sử ký toàn thư” của Ngô Sĩ Liên”

Dạy và học ngày nay

07/2015

ISSN 1859-2694

4

Ứng dụng Imindmap 6 thiết kế bản đồ tư duy dạy học lịch sử cho sinh viên ngành sư phạm tiểu học Trường đại học Hồng Đức

Dạy và học ngày nay

07/2015

ISSN 1859-2694

5

Triều Nguyễn với chính sách khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Dạy và học ngày nay

05/2016

ISSN 1859-2694

         

6

Từ tuyên bố bình thường hóa quan hệ, nhìn lại chính sách cấm vận của Mỹ đồi với Cuba qua “Đạo luật Helms-Burton”

Dạy và học ngày nay

03/2017

ISSN 1859-2694

7

Quá trình xâm nhập của các nước phương Tây và đối sách triều Nguyễn dưới thời vua Minh Mạng

Dạy và học ngày nay

4/2018

ISSN 1859-2694

8

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Lịch sử văn minh thế giới tại Trường đại học Hồng Đức

Dạy và học ngày nay

6/2021

ISSN 1859-2694

         

 

C. Hoạt động đào tạo

Các học phần giảng dạy:

  1. - Lịch sử Sử học
  2. - Lịch sử văn minh thế giới
  3. - Cơ sở tự nhiên – xã hội

Tin liên quan