PTK. LÊ THỊ PHƯỢNG

9/24/2021 11:42:04 PM

Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/2a-anh-phuong-20210921103211-e.jpg

Học hàm, Học vị: PGS.TS (LL&PPDH Văn - Tiếng Việt)                           

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Phó bí thư chi bộ

Địa chỉ: SN 60 Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

DĐ: 0915 83 1971

Email: lethiphuongxh@hdu.edu.vn 

Phụ trách các mảng công tác sau:

1. Công tác quản lý HV, SV

2. Phụ trách chương trình đào tạo, nghiệp vụ

3. Phụ trách chuyên môn học thuật các lĩnh vực: Lý luận và PPDH Ngữ văn, Ngôn ngữ.

 

Tin liên quan