PTK. LÊ TÚ ANH

9/24/2021 11:56:14 PM

Học hàm, Học vị: PGS.TS (Văn học)

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Chi ủy viên

Địa chỉ:  Lô B10, MBQH 931, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

DĐ: 0982 273 209 

Email: letuanh@hdu.edu.vn

Phụ trách các mảng công tác sau:

1. Công tác quản lý đào tạo sau đại học

2. Trang Web của khoa

3. Phụ trách chuyên môn học thuật các lĩnh vực: Văn học Việt Nam, Lí luận văn học và Văn học nước ngoài.

 

Tin liên quan