ThS. NCS Hoàng Hồng Anh

9/28/2021 1:17:01 PM

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Hoàng Hồng Anh
 2. Ngày tháng năm sinh: 12/10/1986
 3. Quê quán: Thành phố Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: SN08, Phú Cường, P Tân Sơn, TP Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Th.S
 6. Chức vụ:  Giảng viên          ; Đơn vị công tác: VNH-DL, Khoa KH Xã hội
 7. Địa chỉ liên hệ: Phòng 123 A5, Trường ĐH Hồng Đức ;

Điện thoại: 0914243265     ; Email: hoanghonganh@hdu.edu.vn

 1. Quá trình đào tạo: Thạc sĩ Việt Nam học (2013-2015) Học viện KHXH
 2. Quá trình công tác: Từ năm 2009 đến nay công tác tại khoa Khoa học xã hội, trường ĐH Hồng Đức.

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Việt Nam học, du lịch
 2. Sách đã xuất bản:
  • Lê Văn Tấn, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Nguyễn Thị Hưởng (Chủ biên), Tiếng Việt thực hành nâng cao, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2019.
  • Lê Văn Tấn, Nguyễn Thị Hưởng, Vũ Thị Ngọc Dung, Tiếng việt cao cấp chuyên đề phong tục tập quán truyền thống Việt Nam,Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
  • Lê Văn Tấn (chủ biên), Tiếng việt chuyên ngành Việt Nam học và khoa học xã hội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
  • Lê Văn Tấn, Nguyễn Thị Hưởng, Bùi Thu Thủy, Ngô Thanh Tâm, Hoàng Hồng Anh, Tăng Chánh Tín, Tiếng việt cao cấp chuyên đề phong tục tập quán truyền thống Việt Nam, NXb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.
 3. Đề tài đã thực hiện

Luận văn thạc sĩ: “Phát triển tiềm năng du lịch của khu vực Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa” (2015)

 1. Bài nghiên cứu đã công bố
 1. Hoàng Hồng Anh, Thần độc cước, biểu tượng trong đấu tranh chống thế lực ngoại xâm và bám biển của ngư dân Thanh Hóa. Văn hóa nghệ thuật (2018)
 2. Đào Thanh Thủy, Hoàng Hồng Anh, Change of lineages relations in villages in the Doi Moi era” Evidence in Viet Nam, Elementary Educatin Online (2021)
 3. Chung Le Khang, Hoang Hong Anh, indigeneous knowledge of bentre privince coastal residents in wweather forecast and responding to climate change, International journal of Social Science and humanities Research online, 2021

C. Hoạt động đào tạo

  1. Các học phần giảng dạy
 • Tổ chức hướng dẫn du lịch
 • Tổ chức sự kiện
 • Quản trị kinh doanh lữ hành
 • Nghiệp vụ phục vụ nhà hàng
 • Chế biến Sản phẩm ăn uống
  1. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

Tin liên quan