ThS. NGÔ XUÂN SAO

9/24/2021 1:31:22 PM

 

 

A. Thông tin cá nhân

1. Họ tên: Ngô Xuân Sao

2. Ngày tháng năm sinh: 21/10/1962

3. Quê quán: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

4. Nơi ở hiện nay: Lô 46 LK, Đường 2, Khu Đông Phát, Phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Học hàm, Học vị: GVC, Thạc sỹ

6. Chức vụ: Giảng viên; Đơn vị công tác: BM Việt Nam học - du lịch, Khoa Khoa học xã hội

7. Địa chỉ liên hệ: Lô 46 LK, Đường 2, Khu Đông Phát, Phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

     Điện thoại:  090.623.6162; Email: ngoxuansao@hdu.edu.vn

8. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học sư phạm Vinh

Ngữ văn

1984

Thạc sỹ

Đại học sư phạm Hà Nội

Phương pháp dạy học văn

1996

9. Quá trình công tác

- Từ 1984 đến 1986: Tham gia Bộ đội. Đơn vị F441, D13, C4, QK 4

- Từ 1986 đến 1998: Giáo viên trường THPT Nông Cống II, Thanh Hóa

- Từ 1998 đến nay: Giảng viên khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Lĩnh vực nghiên cứu

- Văn hóa vùng và văn hóa dân tộc

- Văn hóa truyền thống các dân tộc ở Thanh Hóa

- Thiết lập dữ liệu văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

- Văn hóa du lịch và du lịch văn hóa

2. Sách đã xuất bản

 1. Địa chí huyện Lang Chánh (Đồng tác giả - Năm 2009)
 2. Địa chí huyện Bá Thước (Đồng tác giả - Năm 2015)
 3. Địa chí huyện Ngọc Lặc (Đồng tác giả - Năm 2016)
 4. Địa chí huyện Quan Sơn (Đồng tác giả - Năm 2016)
 5. Địa chí huyện Thường Xuân (Đồng tác giả - Năm 2017)
 6. Địa chí huyện Như Xuân (Đồng tác giả - Năm 2019)
 7. Địa chí huyện Quan Hóa (Đồng tác giả - Năm 2020)
 8. Địa chí huyện Mường Lát (Đồng tác giả - Năm 2020)

3. Đề tài đã thực hiện

STT

Tên đề tài, đề án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian

thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Tìm hiểu những sinh hoạt văn hoá dân gian của dân tộc Mường ở Thanh Hoá.

Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa

Năm 2005-2006

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

2

Vận dụng lý thuyết văn hoá vùng và phân vùng văn hoá nhằm quản lý, bảo tồn, phát huy sắc thái văn hoá tỉnh Thanh Hoá.

Sở Khoa học

và Công nghệ Thanh Hóa

Năm 2006 - 2008

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

3

Di sản văn hóa truyền thống ở Thanh Hóa (loại hình tín ngưỡng, phong tục, lễ hội cổ truyền)

Sở Khoa học

và Công nghệ Thanh Hóa

Năm 2006 -2008

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

4

Hình tượng anh bộ đội cụ Hồ trong Thơ ca kháng chiến chống Pháp

Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa

Năm 2006 -2007

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

5

Nghiên cứu biên soạn tổng tập di sản văn hóa phi vật thể của người Thái Thanh Hóa dưới dạng song ngữ Thái -Việt.

Sở Khoa học

 và Công nghệ Thanh Hóa

Năm 2009 - 2011

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

6

Giải mã biểu tượng Cây si trong văn học dân gian dân tộc Mường

Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa

Năm 2010 -2011

 

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

7

Nghiên cứu so sánh văn hóa của người Thái, người Mường ở miền núi Thanh Hóa với văn hóa người Thái, người Mường ở khu vực Tây Bắc nước ta.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Năm 2011-2013

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

 

8

Vai trò của tri thức bản địa trong  phát triển kinh tế -  xã hội, giữ vững  quốc phòng an ninh ở cộng đồng dân tộc các xã  biên giới tỉnh Thanh Hóa

Sở Khoa học

 và Công nghệ Thanh Hóa

Năm 2011 - 2013

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

 

9

Biểu tượng trong Mo của người Thái ở Thanh Hóa

Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa 

Năm 2011-

2012

Chủ nhiệm

đề tài

10

Nghiên cứu xác lập hệ thống tiêu chí làng, bản văn hóa phát triển bền vững phù hợp với các vùng miền, đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình nông thôn mới ở Thanh Hóa.

Sở Khoa học

 và Công nghệ Thanh Hóa

Năm 2012-

2013

Chủ nhiệm

đề tài

11

“Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa

Năm 2013-

2016

Thành viên nghiên cứu chủ chốt

12

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo bền vững của hộ gia đình dân tộc thiểu số miền núi Thanh Hóa hiện nay

Sở Khoa học

 và Công nghệ Thanh Hóa

Năm 2019 - 2020

Chủ nhiệm

đề tài

 

4. Bài nghiên cứu đã công bố

 1. Ngô Xuân Sao, Bàn góp thêm về giảng bình trong thơ cổ điển Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Hà Nội số 2/1998.
 2. Ngô Xuân Sao, Nhân vật Tự Lãng trên bước đường hoàn lương của Chí Phèo, Kỷ yếu Hội thảo 50 năm ngày mất của nhà văn Nam Cao, Trường Đại học Hồng Đức, tháng 11/2001 (Đã in thành sách).
 3. Ngô Xuân Sao, "Duyên lạ xứ hoa" - thiên tuyệt bút của Lê Thanh Tông mở đầu cho truyện truyền kỳ thế tục, Kỷ yếu Hội thảo kỷ niệm Hoàng đế Lê Thanh Tông, Trường Đại hồng Đức, tháng 2/2002. 
 4. "Đôi điều suy nghĩ về thơ Tố Hữu và dạy học thơ Tố Hữu hiện nay trong nhà trường: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Hồng Đức, tháng 1/2004 (Đã in thành sách).
 5. Ngô Xuân Sao, Nghiên cứu, khai thác vốn văn hoá các dân tộc thiểu số Thanh Hoá để bảo tồn và phát triển du lịch, Tạp chí khoa học Trường đại học sư phạm Hà Nội, số 5/2005
 6. Ngô Xuân Sao, Lễ hội đền Sòng ở Thanh Hóa, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội, số 5/2005
 7. Ngô Xuân Sao, Trò cá giải cơm thi ở làng Qùy Chử, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội, số 5/2006
 8. Ngô Xuân Sao, Tình đời trong truyện kí của Kiều Vượng. Kiều Vượng – tác gia tác phẩm (Kỉ yếu Hội thảo khoa học. Nxb Thanh Hóa 2007)
 9. Ngô Xuân Sao, Một số vấn đề về văn hóa – xã hội huyện Lang Chánh (Thanh Hóa, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội, số 7 / 2010
 10. Ngô Xuân Sao, "Hát khắp giao duyên –sinh hoạt văn hóa độc đáo của người Thái ở Thanh Hóa", Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế - Văn hóa trong thế giới hội nhập, Hà Nội tháng 11 năm 2010. 
 11. Ngô Xuân Sao, Dòng họ ba đời tiến sỹ đóng góp cho nước nhà giữ gìn đất Thăng Long, Kỷ yếu Hội thảo Thanh Hóa với Thăng Long, Trường Đại học Hồng Đức, năm 2010
 12. Ngô Xuân Sao, "Sắc thái văn hóa của người Thái ở miền núi Thanh Hóa", Tạp chí Dân tộc học, số 5, năm 2011
 13. Ngô Xuân Sao, Vận dụng ưu thế của văn hóa trong phát triển du lịch bền vững ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Trường Đại học Hồng Đức, số 9 năm 2011
 14. Ngô Xuân Sao, Bản sắc văn hóa của Người Thái qua tìm hiểu một số biểu tượng trong mo. Hội nghị Thái học toàn quốc lần thứ VI - năm 2012.
 15. Ngô Xuân Sao, Ngô Xuân Sao, Góp thêm một số nghiên cứu về trang phục của người Thái ở hai vùng Tây bắc và miền núi Thanh Hóa, tạp chí Dân tộc học số 2 năm 2012
 16. Ngô Xuân Sao, Vai trò của văn hóa tộc người trong phát triển du lịch bền vững vùng biên giới Việt – Trung. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Giao lưu văn hóa các dân tộc và phát triển du lịch bền vững vùng lưu vực sông Hồng”. Lào Cai – Vân Nam tháng 11 năm 2012.
 17. Ngô Xuân Sao, Tri thức bản địa trong canh tác lúa nương truyền thống của Người Thái ở các xã miền núi phía Tây Thanh Hóa, tạp chí Dân tộc học số 1 năm 2012
 18. Ngô Xuân Sao, Một số vấn đề về kinh tế - xã hội của các tộc người ở những xã biên giới tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí dân tộc học số 2- 2012
 19. Ngô Xuân Sao, "Góp phần tìm hiểu các nhóm Thái ở Thanh Hóa", tạp chí Dân tộc học số 2 năm 2012
 20. Ngô Xuân Sao, Mai Hồng Hải,  "Di sản văn hóa của Người Thái xứ Thanh – một số vấn đề đặt ra với việc bảo tồn và phát huy giá trị".  Hội thảo quốc gia “Di sản văn hóa di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung: bảo tồn và phát huy giá trị. Nghệ An 2013.
 21. Ngô Xuân Sao, "Phân vùng văn hóa xứ Thanh với việc xây dựng nông thôn mới", Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 348 – tháng 6/2013
 22. Ngô Xuân Sao, "Vai trò của văn hóa làng trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa", Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 349 – tháng 7/2013
 23. Ngô Xuân Sao, "Mường xia với lễ hội thờ thần", Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 353 – tháng 11/2013.
 24. Ngô Xuân Sao, "RC06-VSA International Conference: The Family in Modern and Global Societies: Persitence and Change". Hanoi, Vietnam October 18-19, 2019.
 25. Ngô Xuân Sao, "Phát huy truyền thống văn hóa của các tộc người vùng biên giới Thanh Hóa góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt - Lào". Hội thảo Quốc tế Việt -Lào, Nghệ An, 2019.
 26. Ngô Xuân Sao, Tác động của yếu tố vốn xã hội đến năng lực thoát nghèo của hộ gia đình dân tộc Dao tại tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 221, tháng 3,4 năm 2020.
 27. Ngô Xuân Sao, Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo của hộ gia đinh dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 221, tháng 3,4 năm 2020.

C. Hoạt động đào tạo

1. Các học phần giảng dạy: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa Du lịch, Dân tộc học

2. Luận văn, luận án đã hướng dẫn:

 

 

Tin liên quan