TS. NGUYỄN THỊ VIỆT HƯNG

9/24/2021 1:33:03 PM
Media/2004_khxh.hdu.edu.vn/FolderFunc/202109/Images/hung-20210924013251-e.jpg

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hưng
 2. Ngày tháng năm sinh: 22/4/1985
 3. Quê quán: Nga Sơn, Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: 116 Lê Văn Hưu, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Tiến sĩ
 6. Chức vụ: Giảng viên; Đơn vị công tác (bộ môn, khoa): Bộ môn Việt Nam học – Du lịch, khoa KHXH
 7. Địa chỉ liên hệ VP. Bộ môn Việt Nam học – Du lịch, khoa KHXH

               Điện thoại: 0904733858;  Email:  Nguyenthiviethung@hdu.edu.vn

 1. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Trường Đại học Hồng Đức

Báo chí học

 

SP Tiếng Anh

2007

 

2013

Thac sĩ

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Báo chí học

2013

Tiến sĩ

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam học

2018

 1. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2007 -  12/2017

Phòng Quản lý KH&CN,

Trường Đại học Hồng Đức

Chuyên viên, Giảng viên kiêm nhiệm tại khoa KHXH

Tháng 12/2017 - nay

Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

Giảng viên

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu

- Văn hóa truyền thông và biến đổi văn hóa.

- Văn hóa các cộng đồng dân cư ven biển Thanh Hóa và Việt Nam.

- Du lịch văn hóa, du lịch làng nghề.

 1. Sách đã xuất bản

TT

Tên công trình

Tác giả/đồng tác giả

công trình

Nhà xuất bản

Năm công bố

1

Truyện thơ trong không gian văn hóa người Mường xứ Thanh

Đồng chủ biên

NXB. Hội Nhà văn

2020

2

Tiếng Việt chuyên ngành Việt Nam học và khoa học xã hội

Đồng chủ biên

NXB. Đại học Quốc gia

2021

 1. Đề tài đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Vai trò của nữ giới trong hoạt động sinh kế tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

2015

ĐT cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Điểm mạnh, điểm yếu của con người Thanh Hóa trong đời sống xã hội hiện nay

2015

ĐT cấp tỉnh

Thư ký

3

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa

2016

ĐT cấp tỉnh

Thư ký

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội

2019

ĐT cấp tỉnh

Chủ nhiệm ĐT

5

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đường sông, biển gắn với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

2020

ĐT cấp tỉnh

Thành viên

 1. Bài nghiên cứu đã công bố

TT

Tên công trình

Tác giả/đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

Năm công bố

1

Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Truyền thống và biến đổi

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Hà Tĩnh, (số 5), tr. 80 -88.

2015

2

Nghiên cứu biến đổi văn hóa cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - tiếp cận từ góc độ lý thuyết

Tác giả

Tạp chí Đông Nam Á, 197 (số 8), tr.75 - 82.

2016

3

Biển trong đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả

Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức, (số 31), tr.109 - 118.

2016

4

Chuyển biến kinh tế làng Diêm Phố, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ 1986 đến nay

Tác giả

Tạp chí Đông Nam Á, 203 (số 2), tr. 74 - 82.

2017

5

Tác động của đô thị hóa đến cơ cấu gia đình ở Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 393), tr.49 - 52.

2017

6

Tín ngưỡng dân gian trong đời sống của cư dân ven biển Hậu Lộc trong đời sống hiện đại

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 397), tr.125 - 128.

2017

7

Văn hóa ẩm thực của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới

Tác giả

Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức, (số 36), tr.73 - 85.

2017

8

Gia đình, dòng họ ở các làng ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh hiện đại hóa

Tác giả

Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức, (số 46), tr.39 - 48.

2017

9

Phát triển sản phẩm du lịch biển dựa vào nguồn tài nguyên tự nhiên tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả

Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, số tháng 8/2020

2020

10

Du lịch cộng đồng vùng biển, đảo: Những mô hình điểm sáng

Tác giả

Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 8/2020.

2020

11

Assesment of the Potential of

humanistic tourism resources for

community – based tourism

development in the coastal are: The

case in Viet Nam

Tác giả

PalArch’s Journal of

Archaeology of Egypt /

Egyptology, 17(4),

3124-3138

2020

12

Khai thác vốn tài nguyên nhằm phát triển du lịch ở vùng ven biển huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả

Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

3 (39) 2020

 

C. Hoạt động đào tạo

  1. Các học phần giảng dạy

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Hệ thống di tích danh thắng Việt Nam

- Du lịch làng nghề

- Du lịch văn hóa

  1. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

 

 

 

 

Tin liên quan