TS. ĐÀO THANH XUÂN

9/24/2021 1:16:55 PM

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: ĐÀO THANH XUÂN
 2. Ngày tháng năm sinh: 24/10/1982
 3. Quê quán: Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: Phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Tiến sĩ
 6. Chức vụ: Phó Bộ môn; Đơn vị công tác: bộ môn Địa lí, khoa KHXH
 7. Địa chỉ liên hệ: bộ môn Địa lí, khoa KHXH, trường ĐH Hồng Đức – số 565 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa              

Điện thoại: 0912.604.400; Email:  daothanhxuan@hdu.edu.vn

 1. Quá trình đào tạo:

8.1. Đại học:

- Thời gian đào tạo: Từ năm 2000 đến năm 2004

- Trường đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Địa lý

- Tên đồ án, đề tài: Thực trạng phát triển ngành thủy sản huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

8.2. Thạc sỹ: 

- Thời gian đào tạo: Từ năm 2004 đến năm 2006

- Trường đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

- Loại hình đào tạo: Chính quy

- Chuyên ngành đào tạo: Địa lý học

- Tên luận văn tốt nghiệp: Thực trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: tháng 10/2006, tại trường ĐHSP Hà Nội.

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

8.3. Tiến sỹ: 

- Thời gian đào tạo: Từ năm 2000 đến năm 2014

- Trường đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

- Loại hình đào tạo: Chính quy không tập trung

- Chuyên ngành đào tạo: Địa lý học

- Tên luận án tốt nghiệp: Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở tỉnh Thanh Hóa

- Ngày và nơi bảo vệ luận án: 29/9/2017, tại trường ĐHSP Hà Nội

- Người hướng dẫn khoa học:

              1. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

              2. PGS.TS Lê Văn Trưởng                         

9. Quá trình công tác: Từ năm 2005 đến nay, Giảng viên tại trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lí nông nghiệp, Địa lí cây trồng, Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, Nghiên cứu địa lí địa phương; Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam; Địa lí đô thị, Địa lí Thanh Hóa.

2. Sách đã xuất bản

* Địa chí huyện Quan Sơn

      - Vai trò: Tham gia biên soạn

      - Loại tài liệu: Tham khảo

      - Cơ quan chịu trách nhiên xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Hóa

      - Năm xuất bản: 2016

* Địa chí huyện Thường Xuân

      - Vai trò: Tham gia biên soạn

      - Loại tài liệu: Tham khảo

      - Cơ quan chịu trách nhiên xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Hóa

      - Năm xuất bản: 2018

* Địa chí huyện Mường Lát

      - Vai trò: Tham gia biên soạn

      - Loại tài liệu: Tham khảo

      - Cơ quan chịu trách nhiên xuất bản: Nhà xuất bản khoa học xã hội

      - Năm xuất bản: 2020

3. Đề tài đã thực hiện

 

STT

Tên đề tài

Thời gian

Cấp quản lý

Trách nhiệm

1

Phát triển nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa – Đô thị hóa ở thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2001 - 2010

2011/2012

ĐH Hồng Đức

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu nông nghiệp đô thị thế giới phục vụ việc xác định mục tiêu, định hướng và các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị ở Việt Nam

2008/2009

ĐH Hồng Đức

Cộng tác viên

3

Nghiên cứu các hệ thống nông nghiệp đô thị ở Tp Thanh Hoá

2009/2011

Cấp Bộ

Cộng tác viên

4

Phân tích đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông vận tải đường bộ tỉnh Thanh Hóa

2012/2013

ĐH Hồng Đức

Cộng tác viên

5

Tác động của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005 – 2014.

2015/2016

ĐH Hồng Đức

Cộng tác viên

 1. Bài nghiên cứu đã công bố
 1. Đào Thanh Xuân (2012), Xu hướng đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp ở Thành phố Thanh Hóa, tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 9/2012, tr.183-190.
 2. Đào Thanh Xuân (2012), Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010: Thực trạng và giải pháp, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, No. 9, pp. 70-79.
 3. Đào Thanh Xuân (2012), Nguồn lực phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, tr. 778 - 785
 4. Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Thanh Xuân (2013), Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001 – 2010, tập Báo cáo Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 7, Nxb Đại học Thái Nguyên, pp. 502-507
 5. Đào Thanh Xuân (2014), Thực trạng lao động nông nghiệp Thanh  Hóa và một số vấn đề đặt ra. Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức, số 20, tr.122 – tr.131.
 6. Đào Thanh Xuân (2014), Phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học trường Đại học Vinh, tập 43, số 1B, tr.89 – tr.98.
 7. Đào Thanh Xuân (2014), Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển các vùng nguyên liệu mía ở tỉnh Thanh Hóa, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ 8, Quyển 2, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tr.439 – tr.447
 8. Đào Thanh Xuân (2015), Biến động diện tích và cơ cấu diện tích cây trồng ở tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Trư­ờng Đại học Sư­ phạm Hà Nội, số 3, tr.137- tr.146.
 9. Đào Thanh Xuân (2016), Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9/2016.
 10. Đào Thanh Xuân (2017), Phát triển sản xuất lương thực gắn với tái cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí khoa học trường Đại học Hồng Đức, số đặc biệt tháng 8 - 2017, tr.230 – tr.239.
 11. Đào Thanh Xuân (2021), Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ 12, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

C. Hoạt động đào tạo

  1. Các học phần giảng dạy:
 • Giảng dạy đại học: Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam, Địa lí KT-XH Việt Nam; Kinh tế và phát triển; Dân số học và địa lí dân cư, Địa lí kinh tế Việt Nam…
 • Giảng dạy cao học: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Phương pháp nghiên cứu Địa lí KT-XH.
  1. Luận văn, luận án đã hướng dẫn:
 1. Học viên Lê Thị Nam - Cao học K11 Địa lí học, luận văn: Địa lí nông nghiệp huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, bảo vệ tháng 10/2020.
 2. Học viên Nguyễn Thị Đào - Cao học K11 Địa lí học, luận văn: Địa lí ngành trồng trọt tỉnh Thanh Hóa, bảo vệ tháng 10/2020.
 3. Học viên Bùi Văn Đại - Cao học K11 Địa lí học, luận văn: Phát triển kinh tế Biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bảo vệ tháng 10/2020.

Tin liên quan