TS. VŨ VĂN DUẨN

9/24/2021 1:12:14 PM

A. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên: Vũ Văn Duẩn                              Nam (nữ): Nam
 2. Ngày tháng năm sinh: 05 / 03 / 1986
 3. Quê quán: Thôn Phú Nhi, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 4. Nơi ở hiện nay: Phố Xích Ngọc, phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa
 5. Học hàm, Học vị: Tiến sĩ
 6. Chức vụ: Giảng viên; Đơn vị công tác: Bộ môn Địa lí, khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức
 7. Địa chỉ liên hệ: Phố Xích Ngọc, phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa; Điện thoại: 0916.582.836; Email:  vuvanduan@hdu.edu.vn
 8. Quá trình đào tạo

* Đại học:

- Hệ đào tạo Chính quy

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Hồng Đức

- Ngành học: Sư phạm Địa lý

- Năm tốt nghiệp: 2009

* Thạc sĩ:

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội

- Ngành đào tạo: Địa lí tự nhiên

- Thời gian đào tạo: 10/2011 đến 10/2013

- Tên đề tài: “Phân tích cấu trúc chức năng cảnh quan phục vụ mục đích phát triển nông nghiệp bền vững huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa”.

* Tiến sĩ:

- Chuyên ngành: Địa lí Tự nhiên

- Nơi đào tạo: Viện Địa Lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Thời gian đào tạo: 10/2014 đến 10/2019

- Tên luận án: “Phân tích câu trúc cảnh quan lãnh thổ lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

 1. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

10/2009 – 11/2009

Trường THPT Tống Duy Tân, Vĩnh Lộc

Giảng dạy

12/2009 - nay

Khoa KHXH, Trường Đại học Hồng Đức

Giảng dạy

B. Hoạt động nghiên cứu khoa học

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý tự nhiên tổng hợp
 2. Sách đã xuất bản

- Địa chí huyện Như Xuân, Nhà xuất bản Thanh Hóa, năm 2019

- Địa chí huyện Quan Hóa, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2020

- Địa chí huyện Mường Lát, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2020

 1. Đề tài đã thực hiện
 • Vũ Văn Duẩn (2017) chủ nhiệm, Đánh giá cảnh quan huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phục vụ phát triển nông nghiệp,  Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016-2017, xếp loại khá.
 • Vũ Văn Duẩn (2019) chủ nhiệm, Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ du lịch điện tử khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017-2019, xếp loại khá.
 • Vũ Văn Duẩn (2020) tham gia đề tài, Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đề tài khoa học cấp tỉnh, xếp loại xuất sắc.
 • Vũ Văn Duẩn (2012) tham gia đề tài,  Đánh giá sự chyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thở ở tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2000-2010, Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2011-2012, xếp loại khá.
 • Vũ Văn Duẩn (2012) tham gia đề tài,Phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở TP Thanh Hóa giai đoạn 2001-2010, Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2011-2012, xếp loại khá.
 1. Bài nghiên cứu đã công bố
 1. Vũ Văn Duẩn (2012), Cơ sở địa lí học cho sự phát triển bền vững lãnh thổ huyện Hậu Lộc, Tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn Quốc lần thứ 6, Huế , 30/09/2012, tr115-122.
 2. Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Văn Duẩn (2012), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005-2010, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn Quốc lần thứ 6, Huế , 30/09/2012, tr829-835.
 3. Vũ Văn Duẩn (2013), Thực trạng rừng ngập mặn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005-2010, Tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, 12,13/10/2013, tr 690- 696.
 4. Nguyễn Quốc Tuấn - Vũ Văn Duẩn - Nguyễn Thị Hồng Phương (2013), Thực trạng bảo vệ và phát triển vốn rừng ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2005-2010, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, 12,13/10/2013, tr 1061 - 1065.
 5. Vũ Văn Duẩn (2014), Nghiên cứu sự phân hóa tự nhiên lãnh thổ và sự hình thành đơn vị cảnh quan ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 1-2/11/2014, tr 308- 316.
 6. Phan Hoàng Linh, Vũ Văn Duẩn (2014), Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp bằng mô hình ALES – GIS huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (tỷ lệ 1:50.00) Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 1-2/11/2014, tr 1358- 1364.
 7. Vũ Văn Duẩn, Phan Hoàng Linh (2014), Cơ chế hình thành và hoạt động của bão ở biển Đông Tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 1-2/11/2014, tr 19- 24.
 8. Vũ Văn Duẩn (2014),  Tác dụng nước biển dâng đến vùng đồng bằng Thanh Hóa và biện pháp ứng phó, Tạp chí Đại học Hồng Đức, số 20 tháng 07 năm 2014, tr92-101.
 9. Vũ Văn Duẩn (2016), Đánh giá cảnh quan ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa phục vụ phát triển bền vững ngành nông nghiệp Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quy Nhơn, 24-25/12/2016, tr 733- 741.
 10. Vũ Văn Duẩn (2016) Phân tích các yếu tố tự nhiên trong thành tạo cảnh quan lãnh thổ lưu vực sông mã tỉnh Thanh Hóa, Tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, Quy Nhơn, 24,25/12/2016, tr 724 - 732.
 11. Vũ Văn Duẩn (2016),  Nghiên cứu đa dạng cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Đại học Hồng Đức, số 31 tháng 10 năm 2016, tr13-26.
 12. Vũ Văn Duẩn (2017),  Phân tích cảnh quan sinh thái huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tạp chí Đại học Hồng Đức, số đặc biệt  tháng 08 năm 2017, tr33-44.
 13. Vũ Văn Duẩn (2018), Ứng dụng phần mềm Mapinfo vào xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Đại học Hồng Đức, số 41 tháng 10 năm 2018, tr21-26.
 14. Vũ Văn Duẩn, Phạm Thế Vĩnh, Nguyễn Văn Cư (2018), Phân tích vai trò của các yếu tố tự nhiên trong thành tạo cảnh quan lãnh thổ lưu vực sông Mã tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc Gia về khoa học Địa lý, tháng 11 năm 2018, tr30-38.
 15. Vũ Văn Duẩn (2019),  Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên khí hậu lãnh thổ lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Kỷ yếu Hội Nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo, cấp trường năm 2019, tháng 5 năm 2019, tr66-73
 16. Vũ Văn Duẩn “Phân tích đặc điểm và vai trò của các yếu tố tự nhiên trong thành tạo cảnh quan lãnh thổ lưu vực sông Mã tỉnh Thanh Hóa”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo năm 2020-2021.
 17. Vũ Văn Duẩn “Đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông, lâm nghiệp lãnh thổ lưu vực sông Mã tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí Địa lí nhân văn tháng 6/2021.

C. Hoạt động đào tạo

1. Các học phần giảng dạy

* Bậc đại học

 • Địa lí Tự nhiên đại cương 2
 • Bản đồ học đại cương
 • Địa chất đại cương
 • Hệ thống thông tin địa lí (GIS)
 • Thiết kế bài giảng bằng các thiết bị dạy học hiện đại
 • Môi trường và con người

* Bậc cao học

- Xây dựng bản đồ KT-XH bằng phần mềm Mapinfo

2. Luận văn, luận án đã hướng dẫn

 

 

 

Tin liên quan